13 maart 2015

PvdA: Zorgen om stijging voortijdig schoolverlaters

Afgelopen woensdag liet wethouder De Jong (Onderwijs, CDA) per brief weten dat voor het eerst in jaren het aantal voortijdig schoolverlaters in Rotterdam is gestegen. PvdA-raadslid Co Engberts (Onderwijs): “Dit is zeer teleurstellend. Na jaren van daling zien wij nu dat er een trendbreuk gaande is. Vandaar dat ik dit graag zo snel mogelijk met de wethouder wil bespreken in de commissie.”

“In het schooljaar 2012 – 2013 was er nog sprake van een forse daling van het aantal voortijdig schoolverlaters ten opzichte van het schooljaar daarvoor, namelijk een daling van 30 procent,” zegt Engberts. “Nu blijkt er dus sprake te zijn van een lichte stijging. Dat is een duidelijke trendbreuk, die alleen veroorzaakt lijkt te worden door Zadkine. Want bij de andere vier instellingen blijft het aantal voortijdig schoolverlaters wel dalen. Wij zouden graag zien dat de wethouder hierin samen met Zadkine gaat optrekken om, uiteraard na analyse van de cijfers door Zadkine zelf nadat zij alle gegevens binnen hebben, hierop actie te ondernemen. Dit cijfer moet weer omlaag en ik ben verrast dat de alarmbellen bij de wethouder nog niet lijken af te gaan. Natuurlijk vertrouwt ook de PvdA-fractie op de capaciteiten van Zadkine, maar wij vragen de wethouder om meer betrokkenheid bij dit proces. Het is wat ons betreft van buitengewoon groot belang dat ook dit College de trend van de voortgaande jaren voortzet.”

Lees hier de brief die de wethouder naar de commissie stuurde.