17 april 2014

PvdA: Zorgen om verplicht verhuizen Rotterdamse ouderen

Verschillende media hebben de afgelopen weken bericht over de (op handen zijnde) sluitingen van verschillende verzorgingshuizen in Nederland. Duizenden ouderen hebben al te horen gekregen dat zij niet in hun verzorgingshuis kunnen blijven wonen. “De berichten zorgen – begrijpelijkerwijs – voor veel onrust onder de bewoners. Ook Rotterdamse bewoners van verzorgingshuizen maken zich zorgen om hun toekomst en een mogelijke verplichte verhuizing, merken wij wanneer wij hierover spreken met ouderen,” zegt Talbi. “Vandaar dat wij hierover vragen stellen aan het stadsbestuur.”

“Volgens het kaartje op de website van de NOS lijkt het dat er in Rotterdam geen verzorgingshuizen zijn die op de lijst staan om gesloten te worden. Wij willen graag weten of dit klopt,” zegt Talbi. “Onduidelijkheid over de (woon-)toekomst en de daarbij behorende onzekerheid zorgen voor veel onrust onder de bewoners van Rotterdamse verzorgingshuizen. Bewoners van Rotterdamse verzorgingshuizen maken zich veel zorgen dat zij binnenkort ook ineens een brief krijgen dat zij weg moeten. Daarom hebben wij het stadsbestuur gevraagd of men met de bewoners van Rotterdamse verzorgingshuizen gecommuniceerd heeft over de sluitingen van verschillende verzorgingshuizen en de gevolgen voor de bewoners van deze sluitingen en zo nee, waarom niet.”

“Ook willen wij graag weten in hoeverre het stadsbestuur lering heeft getrokken uit de rommelig verlopen communicatie in andere gemeenten rondom de sluitingen van de verschillende verzorgingshuizen,” zegt Engberts. “Wij hebben het stadsbestuur dan ook gevraagd of er een plan van aanpak klaarligt om correct, snel en effectief te kunnen anticiperen indien een dergelijke situatie zich in Rotterdam in de toekomst voordoet.”