17 december 2015

Realistisch armoedebeleid

Amper twee weken geleden vroeg PvdA-raadslid Carlos Gonçalves (werk en inkomen) een debat aan om te praten over de armoedebestrijding in Rotterdam. Vandaag diende hij een voorstel in omdat hij vindt dat Rotterdammers recht hebben op een goed armoedebeleid.

Uit een onderzoek van het Nibud bleek dat uitkeringsgerechtigden maandelijks ruim €400,- tekort komen. Gonçalves: “De PvdA-fractie vindt dit onacceptabel. Daarom wil ik dat er onderzoek gedaan wordt naar de effecten van de landelijke en stedelijke beleidsmaatregelen voor de Rotterdamse bijstandsgerechtigden. De uitkomsten hiervan moeten als uitgangspunt genomen worden voor aanpassen van het huidige armoedebeleid.”

Vandaag wordt dit voorstel besproken in de raadsvergadering. Gonçalves: “Deze huishoudens komen structureel veel geld tekort. De kosten stijgen, maar de inkomsten dalen, dit is natuurlijk een onhoudbare situatie. Het is voor de uitkeringsgerechtigden uitzichtloos en wij hopen dat het stadsbestuur dit probleem dan ook zo snel mogelijk en structureel aanpakt!”