Reset Rotterdam, het aanpakken van schuldenproblematiek

12 april 2019

Gisteren in de raad werd het plan besproken om de schuldenproblematiek in Rotterdam aan te pakken.

De schuldenproblematiek is een maatschappelijk probleem. Iedereen kan in de schulden komen. Er is een doorbraak nodig, een ambitieus plan. En dat ligt er! De gemeente grijpt in en dat is goed. Dit college wil door middel van campagnes het taboe rondom schulden ontbreken. Mensen moeten kunnen praten over schulden. Richting professionals, maar ook in hun omgeving, want dat sociaal netwerk is belangrijk.

Jongeren vormen het speerpunt. Er komt een Perspectiefpact Jongeren waarmee jongeren met schulden door een coach begeleid worden richting werk of school. Er wordt gericht gewerkt aan een betere toekomst en belemmeringen worden weggenomen.

Voorkomen is beter dan genezen. De jongeren die deelnemen aan het PerspectiefPact kunnen worden ingezet als peer educator. Zij kunnen voorlichting geven aan leeftijdsgenoten in begrijpelijke taal als tegenprestatie. Dit idee is ook vanmiddag als motie ingediend in de raad.

Het college heeft een target gesteld om 15.000 mensen te ondersteunen met schuldondersteuningstrajecten. Dat is ambitieus. Maar we moeten ook kijken naar de invulling en kwaliteit van deze trajecten. Hoe functioneert het wijknetwerk van hulpverleners en organisaties? Ook dit is aangekaart in de raad.

Al met al is Reset Rotterdam een ambitieus plan dat zeker nodig is. We wensen de wethouder veel succes!

Duygu Yildirim