Richard Moti: “bezuinigingen op de zorg kunnen niet zomaar.”

2 november 2022
Uit de begroting is gebleken dat dit college historisch veel gaat bezuinigen op de zorg. Het gaat om een bedrag van 200 miljoen over vier jaar tijd en waar dit terecht komt is niet duidelijk. Wat we wel weten is dat het onze jongeren en kwetsbare ouderen hard gaat raken. De PvdA Rotterdam heeft hier tijdens de begrotingsbehandeling dan ook aandacht voor gevraagd. Fractievoorzitter Richard Moti : ‘Zonder onderbouwing kan de gemeenteraad nooit instemmen met deze plannen.’