11 november 2015

Rotterdam: een kille uitzondering.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Voor mensen met een kleine beurs is er in het hele land, in vrijwel iedere gemeente een kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffing. Dat is ook logisch. Die heffing is al snel enkele honderden euro’s en dat bedrag kunnen de minima nauwelijks opbrengen. Maar Rotterdam is op die regel nu een kille uitzondering. Want in Rotterdam heeft de coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA besloten dat er een flinke streep kan door het kwijtscheldingsbeleid. In 2015 konden minima nog maar 70% van het heffingsbedrag kwijtgescholden krijgen. Voor 2016 stelt het stadsbestuur voor nog maar 60% van de heffing kwijt te schelden. Deze maatregel treft 52.000 huishoudens. Als de kwijtschelding niet terugkomt, betalen zijn gemiddeld 120 euro per jaar extra.

Lastenverlaging op kosten van de minima

En dat geld van de minima gebruikt Leefbaar Rotterdam om lastenverlichting voor anderen te financieren. Leefbaar Rotterdam is er zelfs trots op dat het ze gelukt is de lasten met enkele tientjes te laten dalen. Wat ze er niet bij vertellen is dat ze daar nauwelijks iets anders aan hebben bijgedragen dan dat de minima dat geldt moet ophoesten.

Leefbaar Rotterdam maakt mooie sier met de veren van een kale kip. Wat doen ze eigenlijk zelf om de lasten te laten dalen? Vrijwel niets! Het is een lastenverlichting met een nare bijsmaak: hij moet vrijwel volledig worden opgebracht door de minima.

Het is daarom dat de PvdA voor 2016 het voorstel doet om de kwijtschelding niet verder af te bouwen. Dit kan zelfs zonder dat de rekening voor de afvalstoffenheffing toeneemt ten opzichte van 2015. Dat geeft te denken.