Rotterdam in the lead in omscholingstrajecten!

4 september 2020

Vandaag was het zover! De eerste scholingsvouchers werden uitgereikt om mensen op weg naar werk te helpen!

Daarmee blijft Rotterdam in the lead in omscholingstrajecten. Super mooi nieuws om de eerste week na het reces uit te zwaaien. Het kabinet besteedt de komende periode 650 miljoen om werklozen om te scholen en zo op weg naar werk te helpen. Rotterdam heeft, onder Richard Moti, als enige stad een uitgebreid plan om dit geld optimaal te benutten. Vandaag werd de eerste concrete stap gezet.

Van 13.00 tot 15.00 stond er een feestelijk programma klaar. Wethouder Moti, projectleider Scholingsfonds Rotterdam Egbert Arnold en twee voucher-kandidaten bijten het Rotterdams spits af voor een broodnodige en radicale vernieuwing van werk en scholing. Er is lang gestreden voor het scholingsfonds. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat armoede, geldzorgen en gebrek aan werk leiden tot hardnekkige psychosociale problemen. Hierbij kun je denken aan stress, depressie en schaamte, maar vandaag nog bleek dat mensen met lage inkomens tot wel tien jaar korter leven dan mensen met hoge inkomens. Hoog tijd dus voor een fundamentele benadering.

De gemeente met reikende hand

In Nederland zijn we er lang vanuit gegaan dat hulpbehoevenden de weg zelf weten te vinden in het systeem van regelingen. We hebben de ww, bijstand, schuldsanering en nog veel meer middelen waarop werklozen, arbeidsongeschikten en mensen in armoede aanspraak kunnen maken. Eerder bleek al dat deze regelingen niet altijd toegankelijk zijn en knokte onze Duygu voor een slimmere datakoppeling, waardoor mensen beter geholpen worden. Maar ook Richard’s scholingsvouchers zijn tekenend voor een politieke en maatschappelijke omslag: de overheid helpt haar burgers om aan het werk te blijven. Voorheen waren het met name hoogopgeleide mensen die de weg naar omscholingstrajecten wisten te vinden. Nu hebben we het juist zó omgevormd, dat de trajecten veel breder worden aangeboden en de aanvraag makkelijker gaat. Zo wordt het voor iedereen toegankelijk en kan zelfs voorkomen worden dat een grote groep mensen uitkeringen en armoederegelingen nodig hebben!

Trots

Wij zijn trots op deze ontwikkelingen en het werk dat Richard voor onze stad verricht. Ook zijn we trots op deze enorme innovatieslag in de wereld van werk en inkomen, want dat is wat het is. Rotterdam loopt voorop in omscholing. Dat deden we dankzij Richard al vóór de coronacrisis, maar de noodzaak van omscholing is sindsdien alleen maar duidelijker geworden.

Lees het AD-artikel hier!