7 februari 2017

Rotterdam is onzorgvuldig met privacy van inwoners

Vorige week presenteerde de gemeentelijke ombudsman het rapport ‘Het hemd van het lijf’ over de Rotterdamse uitvoeringspraktijk met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens. De belangrijkste conclusie was dat het  beschermen van de privacy van mensen die zorg of jeugdhulp krijgen van de gemeente Rotterdam tekort schiet.

De PvdA Rotterdam heeft dit probleem in oktober 2016 ook al aangekaart, nadat wij signalen van huisartsen ontvingen dat hun patiënten steeds vaker om een kopie van hun medisch dossier vroegen. De reden van dit verzoek was vaak dat een gemeentelijke instelling ze hierom had gevraagd.

Een uiterst kwalijke zaak volgens raadslid Fatima Talbi: “De mensen die gebruik maken van zorg of hulp van de gemeente bevinden zich vaak vaak in een kwetsbare, afhankelijke positie en zijn zich vaak niet bewust van hun rechten en plichten met betrekking tot het verstrekken van medische gegevens. Ze zijn bang dat ze hun recht op hulp verspelen als ze iets fout doen dus doen maar wat ze gevraagd wordt. Het is in zo’n situatie juist belangrijk dat je ervan uit kan gaan dat de gemeente alleen de strikt noodzakelijke gegevens opvraagt.”

Het rapport van de ombudsman bevestigt de signalen die wij krijgen. De antwoorden van het college op onze eerdere vragen wijken daarentegen erg af van de door ons en door de ombudsman beschreven praktijk. Wij hebben het college dan ook gevraagd dit op te helderen.

Talbi: “Als je de antwoorden van het college op onze vragen zo leest, beweren ze dat de signalen die wij vanuit de praktijk krijgen niet kloppen en en dat er niets misgaat bij het verzamelen van medische gegevens. Het rapport van de ombudsman beschrijft iets heel anders. Het vreemde is dat de gemeente heeft aangegeven zich te herkennen in het verhaal van de ombudsman, maar tegelijkertijd mooi weer speelt naar ons.”