10 januari 2022

Een goed geïsoleerd huis voor iedereen: PvdA Rotterdam pakt door met isolatieplan van €500 miljoen.

Wij willen dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. Tocht en vocht in woningen hoort daar niet bij. Enkelglas moet wat ons betreft verboden worden. De PvdA wil dat alle woningen geïsoleerd worden. Dat is in de basis niet alleen goed voor het klimaat en het beste wapen tegen een hoge energierekening. Maar het zorgt ook nog eens voor extra banen. Met het Rotterdams Isolatiefonds willen we zoveel mogelijk slechte woningen zo snel mogelijk opknappen.

“Het isoleren van je huis is kostbaar. En met stijgende stookkosten wordt het ook noodzakelijk om het leven betaalbaar te houden”, zegt lijsttrekker Richard Moti. “In onze stad alleen al moeten meer dan 200.000 woningen klaar gemaakt worden voor de toekomst. De praktijk laat zien dat Woningcorporaties en huiseigenaren dit niet alleen kunnen en dat rijksregelingen onvoldoende steun bieden.”

Daarom wil de PvdA dat er een Rotterdams Isolatiefonds van 500 miljoen euro gestart wordt, waarmee renteloze leningen (voor isolatiemaatregelen die zichzelf terugverdienen) en subsidies (voor isolatiemaatregelen die onrendabel zijn) verstrekt kunnen worden.

Het plan bestaat uit de volgende punten:

  • We starten met een groot isolatieoffensief in Rotterdam. We gaan niet met een subsidiepot achter een bureau zitten, zoals het Rijk voorstelt. Net als bij het uitrollen van het aardgasnetwerk verdelen we de stad in kleine gebieden. Per gebied gaan we woningen isoleren waarbij de gemeente van A tot Z de leiding pakt. We geven alle woningbezitters en verhuurders, een aanbod om hun woning naar minimaal energielabel A te verbeteren. Iedereen heeft recht om te wonen in een comfortabel en betaalbaar huis dus daar hoort ook een lage energierekening bij.
  • Met woningbouwcorporaties worden afspraken gemaakt om alle woningen binnen 7 jaar te laten voldoen aan Energielabel A. Dit betekent dat in totaal 70.000 sociale huurwoningen verbeterd moeten worden. De afschaffing van de verhuurdersheffing moet o.a. hiervoor worden ingezet en vanuit het Rotterdams Isolatiefonds wordt dit bedrag door de gemeente verdubbeld. Voor huurders betekent dit niet alleen een betere en gezondere woning, maar ook dat zij gemiddeld 75 tot 100 euro per maand minder kosten aan energie kwijt zullen zijn.
  • Er wordt 300 miljoen euro vrijgemaakt om huiseigenaren renteloze leningen te verstrekken. Hiermee kunnen 30.000 huiseigenaren hun woning verbeteren. Bij de terugbetaling van de lening wordt rekening gehouden met de besparing op de energielasten.
  • Naast renteloze lening wordt er jaarlijks 20 miljoen euro Isolatiesubsidie beschikbaar gesteld (voor de komende 7 jaar), waarmee de onrendabele investeringen voor het verbeteren van woningen kunnen worden gedekt. Hiermee kunnen minimaal 25.000 woningen worden verbeterd van huiseigenaren die zelf in hun woning wonen.
  • In de verhuurdersvergunning van particuliere verhuurders wordt de voorwaarde opgenomen dat een woning minimaal Energielabel A moet hebben in jaar 2030. Met €60 miljoen renteloze leningen uit het Rotterdams Isolatiefonds worden verhuurders geholpen om hun woningen te verbeteren. Als de woning niet voldoet aan de duurzaamheidsvereisten, betekent het hun verhuurdersvergunning komt te vervallen en mogen zij hun woning niet langer meer verhuren. Ook huurders in de particuliere sector verdienen namelijk een goed geïsoleerde woning.
  • Voor het isoleren en verduurzamen van woningen zijn monteurs, installateurs en bouwvakkers nodig. Onderzoek laat zien dat voor iedere 100.000 euro die wordt besteed, ca. 1 mensjaar aan arbeid nodig is. Met het Rotterdams Isolatiefonds worden meer dan 5.000 banen gecreëerd. In de lenings- en subsidievoorwaarden worden afspraken gemaakt om zoveel mogelijk Rotterdamse werkzoekenden op te leiden en in te zetten.

Download dit bericht hier!