25 juni 2015

Rotterdamse Adviescommissie Ouderen (RAO) heeft nieuwe voorzitter

Omdat de activiteiten van de Adviescommissie al enige tijd stillagen heeft het afdelingsbestuur van de Rotterdamse Partij van de Arbeid Rien Platteschorre verzocht te onderzoeken of de commissie weer nieuw leven kon worden ingeblazen. Dit omdat het bestuur van mening is dat het funtioneren van een dergelijk orgaan juist in deze tijd een belangrijke bijdrage kan leveren aan het welbevinden en de positie van de Rotterdamse ouderen.

In overleg met een aantal betrokken PvdA-ouderen en plaatselijke politici heeft de commissie besloten de werkzaamheden weer met nieuw elan te gaan aanvatten. Tevens besloot de commissie unaniem Rien Platteschorre te verzoeken het voorzitterschap op zich te nemen. Platteschorre heeft deze functie met enthousiasme op zich genomen.

Het bestuur van de PvdA-afdeling heeft hiervan met groot genoegen kennis genomen. Het beschouwt de nieuwe voorzitter als een bij uitstek op dit gebied deskundig partijgenoot, die ruimschoots zijn sporen op het gebied van ouderenbeleid heeft verdiend, waarbij het meest in het oog springt – ook internationaal – de ontwikkeling van het succesvolle concept van de “levensloopbestendige woning”. Bij Humanitas ontwikkelde hij over heel Rotterdam ruim 3.000 van deze woningen met in de complexen op de omringende wijk afgestemde wijkvoorzieningen!

Binnen de PvdA nam hij in het begin van het vorige jaar het initiatief tot de opstelling van het “Rotterdams Ouderen Manifest”, waarbij grote groepen ouderen en de lokale ouderenbonden betrokken waren. De drie thema’s die uit deze inventarisatie naar voren kwamen, waren “wonen, welzijn en dienstverlening”. De visie rond deze thema’s vormen thans de leidraad voor het beleid van de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad.