Rotterdamse samenlevingsakkoord ademt solidariteit

28 januari 2019

Onzekerheden

Wij zien dat er de laatste jaren steeds meer onzekerheden zijn ontstaan bij onze mede Rotterdammers. Onzekerheid op het gebied van werk, wonen en zorg lijken minder vanzelfsprekend dan voorheen. Deze onzekerheden hebben geleid tot vijandigheid en wantrouwen ten opzichte van verschillende groepen en organisaties in de stad. Door ons vooral te richten op de negatieve kanten van de ander, dreigen we te vergeten dat veel van onze wensen in het leven hetzelfde zijn. Een prettig leefklimaat voor onze kinderen, goede zorg voor onze ouderen en een veilige buurt.

Solidariteit en samenwerking

De PvdA Rotterdam staat van het begin af aan voor solidariteit en samenwerking. Wat goed is voor ons, is ook goed voor mij en is het antwoord op onze onzekerheden. Als we beseffen dat veel van onze zorgen hetzelfde zijn, kunnen Rotterdammers laten zien dat er over grenzen heen oplossingen gevonden kunnen worden voor gezamenlijke problemen. Dit hebben we laten zien tijdens de woningnood na de Tweede Wereldoorlog, maar ook later, toen we de criminaliteit sterk terugdrongen en een einde maakten aan de straatprostitutie. Deze lessen uit het verleden laten ons zien dat we niet moeten blindstaren op elkaars negatieve kanten. Dit verlamt ons namelijk in de zoektocht naar oplossingen en vormt een aanval op onze zekerheden.

Relax. Dit is Rotterdam.

Het geeft ons hoop en het maakt ons blij dat er in het Rotterdamse samenlevingsakkoord (Relax. Dit is Rotterdam.) gewerkt wordt aan ontspannen, maar realistische omgangsvormen. Ontspannen, omdat het ruimte biedt voor het verhaal van de ander, de dialoog over sociale normen en het accepteren van elkaars identiteit. Realistisch, omdat er krachten zijn die de afstand tussen Rotterdammers vergroten. Dit zijn discriminatie, gebrekkige taalbeheersing en gevoelens van onveiligheid. Daarom gaan we actief verbindingen tot stand brengen tussen mensen en organisaties. We ondersteunen dat ten volle. Daarnaast zetten we ook in op handhaving, wanneer Rotterdammers uit elkaar worden gedreven.

Een stad waar niemand de meerderheid is

Met deze uitgangspunten biedt het samenlevingsakkoord volgens de PvdA Rotterdam ruimte voor dat wat Rotterdam sterk heeft gemaakt: een stad waar niemand de meerderheid is, maar waar iedereen bijdraagt aan het oplossen van onze gezamenlijke problemen.