Rotterdamse voorjaarsnota: meer geld naar armoede, wijken en energietransitie

11 juni 2019
Goed nieuws! In de voorjaarsnota is te lezen dat er de komende jaren meer geld wordt vrijgemaakt voor armoede, wijkbudgetten en de energietransitie.

De fractie van de PvdA is blij met dit goede nieuws, omdat het helpt om Rotterdam socialer, duurzamer en sterker te maken. Meer geld naar armoede betekent dat meer Rotterdammers zonder zorgen over boodschappen, huur of zorg van het leven kunnen genieten. Meer geld naar de wijken betekent dat meer Rotterdammers hun creativiteit en ondernemerschap kunnen inzetten voor de buurt waarin zij wonen en zo helpen om de wijken sterker te maken. Tot slot wordt de energietransitie gebruikt als vliegwiel voor de nieuwe economie van Rotterdam waarin digitalisering en het MKB een belangrijke rol krijgt.

Deze drie punten komen bovenop de succesvolle PvdA koers die er deze collegeperiode is ingezet om meer Rotterdammers op een menselijke manier uit de bijstand te krijgen en houden. Door onder andere de leerwerkakkoorden daalt de werkloosheid in Rotterdam sneller dan in de rest van het land!

We mogen ook trots zijn, omdat we te maken hebben met een breed en versnipperd politiek landschap en het college geconfronteerd wordt met kortingen op het Gemeentefonds vanuit het Rijk. Ondanks deze uitdagingen, zorgen wij er als PvdA Rotterdam voor dat we onze sociaal democratische idealen kunnen vertalen in maatregelen die Rotterdam sterker, socialer en veerkrachtiger maakt. Door trouw te blijven aan onze idealen, samenwerking te zoeken en verantwoordelijkheid te nemen dragen wij bij aan doorbraken op beleidsterreinen die lang onmogelijk leken.

Maar we zijn er nog niet. De positieve koers motiveert ons om de komende jaren te blijven strijden voor een solidair, rechtvaardig en eerlijk Rotterdam met gelijke kansen voor iedereen!