23 april 2015

Save the date: Dinsdag 19 mei Politiek Café over Integratie

Vorige maand presenteerde het nieuwe stadsbestuur van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA de inmiddels veelbesproken integratienota. In deze nota wordt uitsluitend gekeken naar de inspanningen die geleverd moeten worden door de migrant.

Integratie, of liever gezegd samenleven, is wat de PvdA-fractie betreft een zaak die van twee kanten moet komen. Wij zijn van mening dat het versterken van eenheid in verscheidenheid de meeste kans van slagen heeft als wij allen een bijdrage leveren. Samen maken we immers Rotterdam.

Bent u dit met ons eens of juist oneens? Heeft u ideeën over dit onderwerp en bent u bereid om deze met ons te delen? Wat is uw mening over de staat van de integratie in Rotterdam? Bespreek dit met ons tijdens het Politiek Café over integratie.

U bent van harte uitgenodigd (entree gratis). Als spreker zal in elk geval Jasper Rijnders (KPN) aanwezig zijn. Verdere sprekers zullen op de website bekend worden gemaakt. Houd deze dus in de gaten!

Locatie: Wijkcentrum Pier 80
Tijd: 19:30 uur inloop, 20:00 uur start bijeenkomst (aansluitend borrel tot 22:00 uur)