27 mei 2015

Schone lucht, geen gebakken lucht

Morgen spreekt de Rotterdamse gemeenteraad over de luchtkwaliteit van de stad en de Koersnota Schone Lucht. PvdA-raadslid Barbara Kathmann (Milieu & Duurzaamheid): “Uiteraard is de PvdA-fractie groot voorstander van een gezonde stad met een goede luchtkwaliteit. Maar we moeten er wel voor zorgen dat Rotterdammers de tijd krijgen om zich hierop voor te bereiden.”

“De PvdA is supporter van schone lucht, niet van gebakken lucht,” zegt Kathmann. “Wethouder Langenberg moet meer tijd nemen om zijn plannen voor de invoer van een milieuzone zorgvuldig uit te werken. Nu dreigen ondernemers, bijvoorbeeld mensen die net een nieuwe foodtruck van 30.000 euro hebben aangeschaft, de dupe te worden van de haastige spoed van Langenberg. Ook zeer milieubewuste Rotterdammers, die alles op de fiets doen maar een paar keer per jaar gaan kamperen met hun oude kampeerbusje, zijn de pineut.”

Kathmann zal onder meer het voorstel doen om ervoor te zorgen dat er een ‘realistisch uitsterfbeleid’ komt: “Verschillende Rotterdamse ondernemers en bewoners zijn in het bezit van een personenauto of bedrijfswagen die per 1 januari 2016 de milieuzone niet meer in mag. Dit terwijl deze personenauto of bedrijfswagen van cruciaal belang kan zijn voor een onderneming of een huishouden. Deze Rotterdammers voelen zich overvallen door de maatregelen omtrent de milieuzone en hebben voor hun gevoel onvoldoende tijd gekregen om op deze nieuwe regels te kunnen anticiperen. Ik ben van mening dat zij onze coulance verdienen en zou dan ook graag zien dat bij de invoering van de milieuzone een realistisch uitsterfbeleid gehanteerd wordt, zodat Rotterdammers en ondernemers de tijd krijgen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen.”

“Wat we ook zien is dat de sloopregeling, die ervoor zorgt dat Rotterdammers die hun oude, vervuilende personen- of bestelauto’s laten slopen in aanmerking kunnen komen voor een subsidie, in de praktijk werkt als een ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’-regeling,” zegt Kathmann. “Het bedrag dat is gereserveerd voor de sloopregeling komt nu dan ook niet noodzakelijkerwijs terecht bij de Rotterdammers die dit het hardste nodig hebben: als het geld op is, is het op. Ik zal dan ook morgen het voorstel doen om ervoor te zorgen dat Rotterdamse minima, ongeacht het moment  in het jaar, gegarandeerd gebruik kunnen maken van de sloopregeling.”

Update (29 mei 2015):
Het voorstel van Kathmann voor een ‘realistisch uitsterfbeleid’ is gisteravond door de gemeenteraad verworpen, evenals haar voorstel om ervoor te zorgen dat de sloopregeling gegarandeerd zou worden voor Rotterdamse minima.

Het voorstel van Kathmann dat zij samen met LR-raadslid Reinier de Jong indiende om ervoor te zorgen dat de regels omtrent het parkeerbeleid te verenigen met de regels omtrent de milieuzone, werd wel aangenomen. Dit voorstel vindt u in de bijlage.

De PvdA-fractie stemde voor het Koersdocument Schone Lucht. Kathmann: “De PvdA-fractie is altijd sterk voorstander van de komst van de milieuzone geweest. Ik vind het dan ook erg jammer dat dit plan zo ondoordacht en haastig wordt ingevoerd ten koste van Rotterdammers met een kleinere beurs.”