26 juni 2014

Slecht nieuws voor kwetsbare Rotterdammers

Gisteren presenteerde het nieuwe stadsbestuur van LR/D66/CDA de financiële kaders voor de jaren 2015 tot en met 2018, de zogenoemde ‘kaderbrief’. PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn reageert: “Dit is bijzonder slecht nieuws voor Rotterdam. Er wordt keihard gekort op het armoedebeleid, welzijn, zorg en sport en er wordt nergens gesproken over investeren in werkgelegenheid. Het Leefbaar-college gedraagt zich als een omgekeerde Robin Hood: ze deelt cadeautjes uit aan de rijken, die ten koste gaan van de armen.”

Keihard korten op armoedebeleid
“Rotterdammers met weinig geld komen in de kou te staan,” zegt Bruijn. “De kwijtschelding afvalstoffenheffing wordt gehalveerd, de langdurigheidstoeslag stopgezet en de collectieve zorgtoeslag laat men vanaf 2018 vervallen. Allemaal maatregelen waardoor het Rotterdammers die het al moeilijk hebben, nog lastiger wordt gemaakt. En dan noemt het stadsbestuur dit ‘maatwerk aan de keukentafel’. De keukentafel is straks nog het enige meubelstuk dat in de kamer staat.”

Wel opsporen bijstandsfraude, niet investeren in werkgelegenheid
“De PvdA-fractie is blij dat het college, net als de afgelopen raadsperioden, in gaat zetten op een verlaging van het aantal bijstandsgerechtigden. Helaas wordt dit alleen gedaan door een intensivering van de fraudebestrijding. Onduidelijk blijft hoe de werkgelegenheid in Rotterdam wordt vergroot, de stedelijke economie wordt gestimuleerd of hoe mensen uit de bijstand aan het werk gaan komen,” zegt Bruijn.

Bezuinigen op welzijn, zorg en sport
“Groepen die het nu al moeilijk hebben, worden extra hard gepakt,” zegt Bruijn. “Ik vind het zeer teleurstellend om te lezen dat er minder geld beschikbaar komt voor welzijn. De forse bedragen die op sport worden gekort baren ons ook ernstige zorgen, zoals op het programma Lekker Fit. Kennelijk heeft de gezondheid van onze Rotterdamse kinderen voor dit stadsbestuur geen prioriteit.”

Stad is groter dan het centrum
“Ik moet het college een compliment maken over de voortzetting van het gratis openbaar vervoer voor ouderen. Dat is iets waarvoor de PvdA zich al jaren sterk maakt en dat onze ouderen enthousiast en mobiel houdt,” zegt Bruijn. “Verder vind ik het een ontzettend leuk plan om de binnenstad te verfraaien, maar de stad is groter dan alleen het centrum.”