19 januari 2017

Slikken of stikken voor de RET

Stikken of slikken voor de RET en de 700 buschauffeurs

PvdA fractievoorzitter Leo Bruijn hierover: ‘Wil de RET de mogelijkheid krijgen om het busvervoer voor Rotterdam te kunnen blijven verzorgen, dan moet de RET akkoord gaan met de vooraf gestelde onhaalbare eisen van de metropoolregio. ‘Het is dus voor de RET’ers stikken of slikken. Zo ga je niet om met de 700 chauffeurs van een van de best presterende openbaar vervoeraanbieders van Nederland’. 

Ivoren toren of tegenstanders van inbesteden?

De PvdA Rotterdam vraagt zich werkelijk af waar dit alles vandaan komt. Vanuit de ivoren toren waar het zicht op de werkelijkheid weg is of door fanatieke tegenstanders van het inbesteden. Bruijn: ‘Wij denken het laatste. De politiek is degene die de koers moet uitzetten. Het zijn onze wethouders van Vervoer en Financiën die moeten opkomen voor de reizigersbelangen en het financiële resultaat van de RET. Geen mensen die in de achterkamers deze eisen opstellen. Wij roepen de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg dan ook met klem op om reëel eisen op te laten stellen’.

In 2012 werd door de portefeuillehouder Financiën van de Stadsregio gesproken over een succesvolle aanbesteding van het Busvervoer in Rotterdam en omstreken. Het oorspronkelijke bedrag daalde van 42 naar 29 miljoen euro. Dat kwam deels door het schrappen van een aantal buslijnen, maar werd grotendeels bereikt door verdere efficiency maatregelen. Het is echter vreemd dat men bij het begin al spreekt van een succes, want je zal toch moeten afwachten hoe het uiteindelijk loopt. En achteraf bezien wringt daar de schoen.

De rek is er uit

De RET heeft aangegeven jaarlijks verlies te lijden, omdat de gegevens waarop zij de bieding hebben gedaan niet klopten. Ook is men op dit moment extra personeelskosten kwijt als gevolg van uitwerkingen van de CAO. Deze extra uitgaven drukken de winst van de RET, die financieel gezien voor 100% een dochter is van de gemeente Rotterdam. In totaal lopen deze verliezen op tot vele miljoenen over de gehele periode. Een bedrag waar we als Rotterdamse raad niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. De rek uit het openbaar vervoer is er dus volledig uit.

Met bovenstaande in het achterhoofd is het onbestaanbaar dat de RET nu het aanbod krijgt om in te besteden voor hetzelfde bedrag, namelijk 29 miljoen met de aantekening dat zij daarvoor wel méér moeten gaan bieden en dat het bedrag geleidelijk moet gaan dalen. Daarbovenop komt ook nog eens dat ze even het emissievrij rijden moeten gaan realiseren binnen dit budget. Een overeenkomst van 15 jaar, waarbij je nu al weet dat bij een gemiddelde inflatie van 2,5% in het eindjaar alles zo’n 50% duurder zal zijn.

Rotterdam stelt zich al jaren als eigenaar van de RET coöperatief op; de winstdoelstelling van 10 miljoen euro per jaar is teruggeschroefd naar 5 miljoen. Daardoor kon de RET gemakkelijker de eerder door de Stadsregio opgelegde eisen financieren. Voor de nu door de Metropoolregio gestelde eisen is dat echter absoluut onvoldoende. De stad Rotterdam blijft verdichten en daar hoort goed en betaalbaar OV bij. Indien de overige gemeenten van de Metropoolregio dat niet willen onderkennen dan zal Rotterdam zich moeten beraden over haar positie en misschien wel uit dit verband stappen.