Stadsvernieuwing anno 2019

25 januari 2019

De Jonge Socialisten Rijnmond organiseren i.s.m. de Kennisgroep Wonen De Rode Bouwsteen van de PvdA Rotterdam een bijeenkomst met een terugblik en vooruitblik op de stadsvernieuwing.

Oud-wethouder Stadsvernieuwing Pim Vermeulen (PvdA) en voormalig stedenbouwkundige bij de Dienst Stedenbouw & Volkshuisvesting Elizabeth Poot zullen aan de hand van beelden inzicht geven in de periode 1974-1994 toen duizenden woningen gesloopt en opgeknapt werden.

Na de pauze is er debat met o.a. Co Engberts, fractievoorzitter PvdA Rotterdam, bewoners, huurders en corporaties.

Dinsdag 29 januari
Tijd: 19:30 uur, inloop 20.00 uur start
De Leeszaal West
Rijnhoutplein 3
Info: Matthijs van Muijen 06 297 62 481 of vander.ende@hotmail.com