13 mei 2014

Stembusakkoord voor eerlijk en goed werk

Meer en eerlijk werk. Daar zouden alle partijen zich in Europa voor moeten inzetten. In de campagne komen onderlinge verschillen terecht vaak aan de orde. Maar soms is een probleem zo evident en urgent dat politici verschillen moeten overbruggen. Daarom roep ik andere partijen op zo snel mogelijk te komen tot een stembusakkoord over goed en eerlijk werk in Europa.

In dit akkoord zetten de lijsttrekkers zich in voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijk werk, maken zij de werkgever verantwoordelijk voor goed werk, en maken zij een einde aan postbusondernemingen. Ook moeten er Europese afspraken en controles komen op goed werk.

Uitbuiting van werknemers in de Europese Unie moeten we gezamenlijk bestrijden. Gelijk loon voorgelijk werk in het land waar je aan de slag bent: dat hoort de gouden regel voor vrij verkeer binnen de Europese Unie te zijn. Of werknemers nou uit Warschau of het Westland komen. Ik verwacht en hoop dat andere lijsttrekkers zich hierbij aansluiten.

Hieronder lees je de hele tekst van het stembusakkoord:

Wij, de Europese lijsttrekkers, slaan vandaag de handen ineen. In deze tijd van campagne komen vaak de onderlinge verschillen aan de orde. Zo kan Nederland zich uitspreken over de koers die ze wenst voor Europa. Soms zijn problemen echter zo evident en urgent dat direct handelen geboden is. Dan is het aan politici om verschillen te overbruggen in het belang van Nederland en Europa. Het probleem van de oneerlijke concurrentie en verdringing is zo’n probleem.

Het is in ieders belang dat we uitbuiting van werknemers in de Europese Unie bestrijden en eerlijk werk voor een fatsoenlijk loon bevorderen. Gelijk loon voor gelijk werk in het land waar je aan de slag bent: dat hoort de gouden regel voor vrij verkeer binnen de Europese Unie te zijn. Of werknemers nou uit Warschau of het Westland komen. Een krachtige en eendrachtige aanpak van deze problemen hoort topprioriteit te zijn van de nieuwe Europese Commissie. Uitwassen van het vrij verkeer ondermijnen uiteindelijk de legitimiteit van de EuropeseUnie. Gezamenlijk zullen wij ons inzetten voor:

Gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijk werk
Wij stellen voor werkgevers te verplichten hun gedetacheerde werknemers niet alleen gelijk loon voor gelijk werk te geven, maar ook andere arbeidsvoorwaarden gelijk te trekken. Hoe meer de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers lijken op die van andere werknemers, des te eerlijker de concurrentie op de arbeidsmarkt.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor goed werk
De ketenaansprakelijkheid moet worden uitgebreid. Niet alleen in de bouw moeten opdrachtgevers worden aangesproken op onderbetaling van werknemers door bedrijven die ze inhuren. Dat moet ook gebeuren inandere sectoren. Om te beginnen land- en tuinbouw en transport. Voor binnenslands vervoer moet CAO loon betaald worden ongeacht wie de truck bestuurt.

Een eind aan postbusondernemingen
Er moet zo snel mogelijk een einde worden gemaakt aande goedkope truc van ‘postbusondernemingen’, bedrijven die op papier naar het buitenland verhuizen om hun activiteiten in eigen land met minder loonkosten te kunnen voortzetten. Ze zijn de bijl aan de wortel van onze Europese samenwerking.

Een Europees coördinatiecentrum voor controle op goed werk
In Brussel wordt binnenkort een platform tegen zwart werk opgericht. Wij stellen voor dat uit te breiden naar een Europees coördinatiecentrum om afspraken te maken voor gemeenschappelijke controles. Een centrum waar alle landen van de EU hun kennis en krachten bundelen.

Er is geen tijd te verliezen. Wie de voordelen van het vrijverkeer wil behouden – en dat willen wij – zal de ondermijning door oneerlijke concurrentie en oneigenlijke verdringing hard en helder moeten aanpakken. Daar zetten wij gezamenlijk onze handtekening onder.