Sterke overheid nodig om volkshuisvesting betaalbaar te houden

2 november 2022

Maandag 1 november organiseerde de Kennisgroep Wonen De Rode Bouwsteen en de PvdA Rotterdam een discussie over de toegenomen woonlasten. Arjan Vliegenthart, directeur van het NIBUD deed de aftrap en vertelde over het onderzoek naar de gevolgen van de kabinetsplannen voor de huurtoeslag. In het nieuwe systeem gaan 2 op de 3 huurders er gemiddeld 29 euro op achteruit per maand. Voor veel gezinnen is dat de helft van het bedrag aan boodschappen per week. Dan gaat het om 2,3 miljoen huishoudens in Nederland. Bovendien levert het nieuwe voorstel geen oplossing voor de problemen met het huidige stelsel: huurders die ten onrechte geen gebruik maken van de huurtoeslag of mensen die de gegevens verkeerd invullen en moeten terugbetalen. In een krappe woningmarkt verhuizen mensen niet dus de beoogde doorstroming komt niet op gang. Vliegenthart eindigde hoopvol. Het kabinet had met dit voorstel geen bezuiniging voor ogen, dus er is geen sprake van grote tekorten als er een beter alternatief komt.

Richard Sitton, voorzitter van de raad van bestuur van Woonbron en ook bestuurslid van de landelijke koepel van corporaties Aedes is ook voorstander van een alternatief om huurmatiging bij de corporatie te leggen, waarbij het inkomen van de huurder van 2 jaar geleden maatstaf is. Voordeel is dat iedereen de toeslag krijgt en er geen risico is op terugbetalen. Hij vertelde ook over de enorme investeringen die nodig zijn om woningen van het gas te halen en de kwetsbare financiële positie van corporaties uit Rotterdam om alle benodigde investeringen te kunnen blijven doen.

Janny Hak hield een pleidooi voor voldoende woningen voor ouderen en vroeg aandacht voor de inkomenspositie van ouderen. Bestuurder van de SOR Hassan Najja gaf aan dat veel ouderen in financiële problemen zaten voor de stijging van de energieprijzen en ouderen zich schamen tijdig hulp te vragen.

Attje Kuiken, fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer benadrukte het belang om weer over volkshuisvesting te praten en vindt betaalbaar wonen belangrijk. Ze gaf aan dat het energieplafond dat PvdA en GroenLinks gekomen is, geen wondermiddel is, maar wel wat stabiliteit geeft. Ze signaleerde dat veel mensen onzeker zijn over toeslagen en vanwege de toeslagenaffaire de overheid niet meer vertrouwen en daarom niet meer aanvragen. Een pleidooi om fors te investeren in vakmensen, een soort deltawerken om vaklui op te leiden om huizen te gaan verduurzamen energiebesparende maatregelen aan te brengen. Flinke boetes en onteigenen van huisjesmelkers die huurders uitbuiten.

Tenslotte gaf fractievoorzitter PvdA Rotterdam Richard Moti nog een boodschap mee aan de Tweede Kamerfractie. Zorg voor geld voor extra handhaving en huurteams om te zorgen dat de huurders beschermd worden en de nieuwe wetten ook leiden tot een eerlijke huurmarkt. Het huidige college dreigt vanaf 2024 fors te bezuinigen op de huurteams die ervoor zorgen dat huurders niet meer betalen dan het puntenstelsel. Rotterdam heeft bovendien een plan nodig om huishoudens wijk voor wijk van het gas te halen mede dankzij het PvdA initiatief voor een isolatiefonds. Die systematische aanpak, ooit ook ingezet om Nederland van gas te voorzien, ontbreekt op dit moment.

Met vriendelijke groet,

Matthijs van Muijen
Voorzitter Kennisgroep Bouwen De Rode Bouwsteen