Stuur kinderen niet zonder eten naar school

Door Co Engberts op 12 oktober 2018

Te veel kinderen gaan in Rotterdam zonder (goed) eten naar school. Het ontbijt wordt te vaak overgeslagen. Of er gaat in plaats van een gezonde lunch, helemaal geen lunch mee naar school. Dit komt onder andere door het grote armoedeprobleem in Rotterdam. Maar verwaarlozing is ook vaak een oorzaak. Het is dus een wijdverbreid probleem, met complexe oorzaken zoals armoede en een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij ouders.

Armoede

Niet genoeg geld hebben voor eten betekent simpelweg dat er ’s ochtends niet altijd een ontbijtje klaarstaat en dat kinderen uit arme gezinnen regelmatig noodgedwongen hongerig op school aankomen. Opgroeien in armoede is erg ingrijpend. Het is een belangrijke oorzaak van achterstand op verschillende terreinen en zorgt voor sociale uitsluiting. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met hun leeftijdsgenoten.

Ouders: neem verantwoordelijkheid

Het is niet alleen een probleem van armoede. Want niet alle kinderen die in armoede leven gaan per se zonder ontbijt naar school. Er zijn ook andere thuissituaties denkbaar waarbij een kind niet standaard een ochtendmaaltijd krijgt. Bijvoorbeeld in het geval van mishandeling of verwaarlozing. Het is ook onwetendheid van veel ouders over het belang van een gezond ontbijt, de onmacht om de juiste keuzes te maken.

Helden

Gelukkig zijn er Rotterdamse helden die hun hart laten spreken. Zoals Johan de Boterhammenman die voorkomt dat veel kinderen met een lege maag in de klas zitten. Komende dinsdagochtend vraagt groenteboer Frans van de Polder met een ‘walking breakfast’ aandacht voor kinderen uit de buurt die elke dag zonder goed ontbijt naar school gaan. Talloos zijn de docenten die standaard een tas met extra eten in hun klaslokaal hebben staan om te geven aan wie dat nodig heeft.

Zij doen dat met liefde voor de kinderen en voor het lesgeven, maar vragen zich tegelijkertijd af waarom hier niet structureler wat aan gedaan kan worden. Ze zien met eigen ogen dagelijks de schrijnende armoede in gezinnen waardoor op sommige dagen er gewoon geen geld is voor boodschappen. Zij zien ook de onwetendheid van veel ouders.

Politiek moet rol pakken

Maar dat mag niet betekenen dat wij als politiek en overheid dit loslaten en de verantwoordelijkheid bij docenten en betrokken bewoners over de heg kieperen. Waar financiële problemen spelen, moeten we de helpende hand bieden. Waar ouders onvoldoende in staat zijn om gezonde afwegingen te maken, helpen we om ze wijzer te maken. De PvdA Rotterdam is het eens met iedereen die vraagt om een actievere houding van de gemeente.

Daarom heeft Co Engberts actie gevraagd aan het stadsbestuur.

Co Engberts

Co Engberts

Co Engberts is sinds 2014 raadslid en sinds 2018 fractievoorzitter. “Onderwerpen als woonzekerheid, onderwijs en cultuur maken veel los bij mensen. En sinds de stikstofproblematiek komt er ook enorm veel extra kijken bij de bouwsector. Het loont dan ook enorm om me hiermee bezig te houden. In mijn eerste raadsperiode hield ik me bezig met

Meer over Co Engberts