Terugblik vanaf de Coolsingel: september.

6 oktober 2022

Voor veel mensen stond afgelopen maand vooral in teken van Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen. Terwijl Attje in de kamer het kabinet het vuur aan de schenen legde, hebben de Rotterdamse raadsleden het rechtse college in Rotterdam ook flink aangepakt.

Sarah heeft meermaals het debat geopend over de koopkracht van mensen met een klein inkomen. Deze groep loopt in deze tijden een enorm risico om in de betalingsproblemen te komen en het slachtoffer te worden van malafide bewindvoerders. Als een ware Jeanne d’Arc trotseert ze de schuldenindustrie en confronteert ze wethouder Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening Enes Yigit met zijn slome optreden. De bijdrage van Sarah is terug te vinden op haar Youtube kanaal en haar column over de schuldenindustrie in de NRC.

Een ander heftig debat vorige maand ging over het doelgroepenvervoer. Er zijn meerdere berichten naar buiten gekomen dat de vervoerder, Trevvel, ernstig tekortschiet. Te veel kinderen met een beperking worden te laat (of überhaupt niet) naar school gebracht. Er zijn verhalen van kinderen die uren moeten wachten om weer thuis te komen of ouders die de vervoerder niet te pakken krijgen en bezorgd zijn waar hun kind is. Voorafgaand aan de vergadering deden een aantal insprekers hun, soms emotionele, verhaal: “Trevvel vergeet mijn kinderen. Of ze komen ze niet ophalen, of zoals een jaar geleden was ik mijn dochter anderhalf uur kwijt”. Alle raadsfracties delen de frustratie van wethouder Struyvenberg dat dit echt beter moet. De PvdA heeft echter als enige ook echt een concreet voorstel gedaan om de kern van het probleem, het personeelstekort, aan te pakken: namelijk door het personeel gewoon fatsoenlijk te betalen en zekerheid te bieden.

Twee andere debatten waar de gemoederen vooral politiek hoog opliepen gingen over de luchthaven Rotterdam-The Hague Airport (wat wij trouwens nog gewoon Zestienhoven noemen). Het eerste debat ging over het feit dat wethouder Karremans, ondanks de motie van D66, toch weer aan tafel is gaan zitten in het participatietraject waar de vorige wethouder van was weggelopen. Hij beriep zich in zijn verweer op dezelfde motie die veel ruimte overliet voor interpretatie. De kern van het verhaal voor ons was dat vooral D66 een ongegeneerde draai heeft gemaakt op het dossier. We hebben om deze reden de motie van afkeuring voor het optreden van wethouder Karremans niet gesteund.

Het tweede debat over de luchthaven ging over een recent uitgekomen rapport over de geluidsoverlast van de luchthaven. Heel de tribune zat vol. Voor de PvdA Rotterdam bevestigt dit nogmaals ons standpunt dat de luchthaven moet verdwijnen en plaats moet maken voor woningbouw.

Het mooiste nieuws is natuurlijk dat we een nieuw burgerraadslid hebben dat ons team komt versterken. Amy de Bruijn gaat namens de PvdA-fractie het woord voeren in de commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK). En de kop is eraf! De eerste commissievergadering over de toekomst van het tramnet in Rotterdam (superbelangrijk onderwerp) ging haar al goed af.

Met vriendelijke groet,

Pelle Ram
Politiek medewerker