7 december 2015

Uitkeringsgerechtigden in de problemen

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat ruim drie kwart van de uitkeringsgerechtigden financieel aan de grond zit zo berichtte het AD vanochtend. PvdA raadslid Carlos Gonçalves (werk en inkomen) vraagt daarom een debat aan.

In het onderzoek kwam naar voren dat de uitkeringsgerechtigden maandelijks ruim €400,- te kort komen. Dit komt door alle bezuinigingen van zowel het rijk, maar ook vooral de bezuinigingen op gemeente niveau. Huishoudens die niet in staat zijn hun vaste lasten te betalen is in 3 jaar tijd verdubbeld.

Gonçalves: “Zolang de vaste lasten stijgen, de uitkeringen gelijk blijven en individuele toeslagen afgeschaft zijn is het onvermijdelijk dat mensen in de problemen raken. Wij schrokken enorm van deze cijfers en willen ook graag van het stadsbestuur weten hoe groot de groep gedupeerden in Rotterdam is. Hopelijk kunnen we dan verder werken aan een oplossing”