2 december 2013

Uitnodiging ALV Onderafdeling PvdA Noord

Op 19 maart 2014 vinden de verkiezingen voor de Gemeenteraad en de Gebiedscommissies plaats.

Datum: woensdag 18 december 2013

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Wijkgebouw De Banier, Banierstraat 1, Rotterdam

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Benoeming stembureau ledenvergadering

5. Vaststellen verkiezingsprogramma (zie bijlage)

6. Vaststellen kandidatenlijst gebiedscommissie Noord (zie bijlage)

7. Decharge stembureau

8. Vragenronde

9. Sluiting

 

Hartelijke groet,

Petra Reijntjes (waarnemer)