17 april 2015

“Uitwaaitarief parkeerterrein bij strand Hoek van Holland”

Van verschillende strandondernemers in Hoek van Holland, evenals van de gebiedscommissie aldaar, hebben wij signalen ontvangen over de slagbomen bij de parkeerplaats bij het strand van Hoek van Holland. PvdA-raadslid Barbara Kathmann en VVD-fractievoorzitter Jeannette Baljeu hebben een debat aangevraagd.

“Strandondernemers meldden ons dat de onduidelijkheid voor bezoekers over wanneer de slagbomen open of gesloten zijn niet alleen zorgt voor een terugloop in bezoekersaantallen, maar deze onduidelijkheid veroorzaakt ook ergernis bij de ondernemers aangezien zij vaak op het laatste moment, soms dezelfde ochtend nog, personeel moeten afbellen door verwachte lagere bezoekersaantallen,” zegt Kathmann. “Ons lijkt helderheid en tijdige communicatie richting de ondernemers over open of gesloten slagbomen dan ook geen overbodige luxe.”

“Ook hebben wij begrepen dat strandbezoekers die slechts een uurtje willen komen uitwaaien door het berekenen van een vast dagtarief uitwijken naar andere stranden. Het instellen van een ‘uitwaaitarief’ voor een parkeerduur van bijvoorbeeld één uur zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Ik ben zeer benieuwd hoe de wethouder hier tegenover staat. Vandaar onze debataanvraag,” zegt Kathmann.