28 mei 2015

Verbazing over niet betrekken omwonenden bij bouw Melanchtoncollege Vredenoordplein

Naar aanleiding van het inspreken van bezorgde bewoners tijdens de gebiedscommissievergadering, over de bouw van het Melanchtoncollege op het Vredenoordplein, is dit onderwerp op initiatief van de PvdA vandaag geagendeerd in de gemeenteraadsvergadering. Zij konden hierbij rekenen op brede steun van meerdere partijen waardoor het nu in de raadscommissie besproken gaat worden. Vooral het overslaan van de adviesbevoegdheid van de gebiedscommissie en het niet betrekken van omwonenden zorgden voor verbazing.

Eerst zou het Melanchton college op het Assendelftplein gebouwd worden. Dat bleek geen geschikte plek. Natuurlijk moet het Melanchtoncollege uiteindelijk ergens een plek vinden, maar bij die keuze moeten wel alle belanghebbenden goed en zorgvuldig worden betrokken. Ook op het Vredenoordplein, waar tot voor kort een kleine basisschool zat, heeft een school met ruim 400 middelbare schoolleerlingen een groot effect op de leefbaarheid van de wijk. Het plein is nu vooral een speelplek voor kleine kinderen en een ontmoetingsplek voor bewoners. De PvdA-fractie wil dat er veel beter gekeken wordt naar de gevolgen.

Ook vroeg de PvdA-fractie waarom er niet gekeken is naar de schoollocatie aan de Vondelweg. Daar zal op korte termijn het Rudolf Steiner college vertrekken naar een nieuwe locatie aan de Tamboerstraat. “Wij vinden het een uitstekende zaak dat er geïnvesteerd  wordt in het onderwijs, zeker ook in het VMBO, maar bij de bepaling van de locatie dienen we zorgvuldig te zijn,” aldus PvdA gemeenteraadslid Co Engberts.

Op haar beurt heeft de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk de wethouder direct uitgenodigd om te komen praten over dit ondewerp.