Dweilen met de kraan open: VVD, D66 en de ChristenUnie verlenen verhuurders meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten

16 maart 2021

Afgelopen vrijdag werd er in de Tweede Kamer gestemd over een nieuwe woningwet. Daarbij zat ook een amendement van Daniel Koerhuis waardoor verhuurders hun huurders nog langer een tijdelijke huurcontract mogen geven. Nu is het zo dat dat maar twee jaar mag. Die periode wordt verlengd naar drie jaar waardoor een verhuurder je bijvoorbeeld steeds een jaarcontract kan geven, en dat drie jaar lang.

Van de VVD en CDA is het bekend wat ze vinden, maar van D66 en de ChristenUnie valt dat toch tegen. In het woonkieskompas geven zij juist aan tegen het makkelijker maken van zulke contracten te zijn.


Moeilijker om je recht te halen

Uit de pilot van het huurteam in Carnisse bleek dat veel mensen, veel te veel huur betalen, en dat een flink aantal huurders ook te maken hebben met tijdelijke huurcontracten. Door dat soort contracten is het moeilijker om je recht te halen, aangezien de huisbaas niet zo snel je contract zal verlengen wanneer jij het huurteam hebt ingeschakeld om ervoor te zorgen dat jij een lagere huur gaat betalen.

In Rotterdam proberen we huurders te ondersteunen in het behalen van hun recht, met steun van een VVD wethouder. In Den Haag draaien de VVD, CU, het CDA en D66 de kraan nog verder open en maken de woningmarkt zo voor huurders nog een stukje extra onzeker. Zo blijven we natuurlijk dweilen.


Wonen in een betaalbaar huis: een grondrecht.
Als het aan de PvdA én de PvdA Rotterdam ligt doen we daar wat aan. Op ons initiatief zal die pilot van het huurteam in Rotterdam dan ook worden uitgebreid. In de Tweede Kamer zal er worden gestreden tegen tijdelijke huurcontracten.  Zo maken we het makkelijker om voor jezelf op te komen, want wonen in een betaalbaar huis is een grondrecht.