Verkiezingsbelofte ingelost: basisbanen en scholingsfonds!

24 juni 2020

PvdA Rotterdam lost verkiezingsbelofte in: 50 miljoen voor scholingsfonds en wijkbasisbanen!

De coronacrisis vraagt om een nieuwe aanpak voor werkgelegenheid, bestaanszekerheid en inkomensgarantie. Dit college lag, onder wethouder Richard Moti van de PvdA, op koers om het aantal bijstandsgerechtigden structureel te verminderen, onder meer door de ‘leven lang leren’-akkoorden met het bedrijfsleven. De huidige situatie brengt een groot aantal nieuwe werklozen met zich voort en motiveert tot een radicale verandering: de wijkbasisbanen worden proefsgewijs gelanceerd in Rotterdam en er wordt vijftig miljoen euro geïnvesteerd in een omscholingsfonds.

Verbind vraag en aanbod

Waar een aantal sectoren enorm is geraakt door de crisis en het aantal banen met duizendtallen verdwijnt, staan bijvoorbeeld de zorg, bouw, techniek en het onderwijs te springen om gekwalificeerde krachten. “Het is zaak om deze mismatch zo snel mogelijk te verkleinen. Het opleiden van met name volwassenen is echter duur en om die reden neemt de gemeente deze investeringstaak nu op zich,” aldus de wethouder.
De vijftig miljoen wordt in vouchers ter waarde van €2500,- besteedt, zodat werkzoekenden niet voor de kosten opdraaien. Moti is er zeker van dat dit tot structurele resultaten zal leiden. “Dit zijn mensen met recente werkervaring, die goed en snel meekomen in een werkomgeving. Je hoeft ze niet opnieuw volledig op te leiden voor een nieuw beroep, maar kunt ze snel inzetten en werkend opleiden.” Onderwijsinstelling Zadkine kan bijvoorbeeld ‘s avonds open voor volwasseneneducatie, een vraag die bestuursvoorzitter Philippe Raets ziet stijgen.

Wijkbasisbanen

De PvdA Rotterdam is verheugd om te zien dat het stadsbestuur zo snel kan ingrijpen en juicht verdere bestuurlijke innovaties toe. Raadslid Duygu Yildirim bijvoorbeeld ziet de verkiezingsbelofte voor wijkbasisbanen ingaan. “Het is bijzonder dat deze crisis, die haar weerga niet kent in onze moderne samenleving, zoveel wendbaarheid en flexibiliteit laat zien. Werk en bestaanszekerheid worden nieuw gewaardeerd en vooropgesteld als gedeeld belang. Rotterdam kent zóveel mensen die nu bijvoorbeeld onbetaald, essentieel werk doen in hun wijken. De wijkbasisbaan betaalt deze mensen voor al het werk dat ze doen voor onze stad. Al jaren is dit mijn grote wens en ik weet zeker dat dit experiment zichzelf zal bewijzen!”

De gemeente heeft de regie

De huidige situatie laat überhaupt goed zien hoeveel er mogelijk is op gemeentelijk niveau. Fractievoorzitter Co Engberts: “Zaken die we voorheen onmogelijk of onnodig achtten, worden nu op rap tempo doorgevoerd. Bijvoorbeeld de zomerschool om onderwijsachterstanden aan te pakken, of het feit dat bijna de gehele raad zich voor eens en voor altijd uitspreekt tegen structurele discriminatie. Maar ook dat de energietransitie voor lokale banen moet en kán zorgen!” 

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid