18 november 2013

Verkiezingsprogramma PvdA IJsselmonde, gebiedscommissie 2014 – 2018

De afgelopen weken heeft er een commissie vanuit de PvdA in IJsselmonde zich gebogen over het verkiezingsprogramma voor de gebiedscommissie 2014 – 2018. Hierin zijn punten opgenomen specifiek gericht op IJsselmonde.

Op 20 november j.l. hebben de leden van de PvdA in IJsselmonde in een ledenvergadering definitef het verkiezingsprogramma vastgesteld. Hierin zijn actiepunten opgenomen over Ruimte, Veiligheid, en Welzijn. Deze kunt u nu online lezen. Deze actiepunten gaan we in de komende campagne uitdragen naar de burgers van IJsselmonde voor de nieuw te kiezen gebiedscommissie in maart 2014.