9 december 2016

vmbo groen blijft, maar er is nog wel een weg te gaan

Vanaf het moment dat het Wellant college besloot om de deuren te sluiten heeft de PvdA Rotterdam de ouders ondersteund in hun strijd om het groen onderwijs voor Rotterdam te behouden. De wethouder van onderwijs, heeft inmiddels toegezegd dit voor Rotterdam te willen behouden, dat is de eerste horde die we hebben genomen. Nu gaat het erom dat het groen onderwijs op een volwaardige manier doorgang kan vinden. PvdA-raadslid Co Engberts daarover: ‘Het vmbo groen blijft in Rotterdam, dat is een goede zaak, maar nu moet het nog op een volwaardige manier ingevuld worden waar ouders en kinderen het ook mee eens zijn’.

Het Wellant bleef en blijft tegenwerken

Ouders van het Wellant College kregen vanaf oktober een uitgestoken hand aangereikt van de ouders van het Rudolf Steiner College (RSC). Samen wilde ze een ouderinitiatief starten om de lang gekoesterde wens van het RSC om een breed ambachtelijk vmbo op de vrije school te kunnen waarmaken. Dit wilde zij samen met het Wellant College beginnen of met andere middelbare scholen die in willen stappen op de locatie aan de Bosdreef. Er was echter één probleem. Het Wellant college, als eigenaar van de grond aan de bosdreef, wil op geen enkele manier meewerken aan een oplossing. Ouders en leerlingen kwamen dan ook 7 december in grote getalen inspreken bij de gemeenteraadsleden en een petitie met 300 handtekeningen over te dragen aan de wethouder. Zo maakten zij zich hard voor een voortzetting van groen onderwijs op de Bosdreef. Wethouder De Jonge heeft voor nu een alternatief, omdat het Wellant tegenwerkt.

Alternatief voor het Wellant

Deze uitwijkmogelijkheid is het LMC Noordrand. Daarbij hebben de ouders en Engberts nog wel hun zorgen. Deze school wil de plant en dier gerelateerde onderdelen van het Wellant overnemen, waarmee het volwaardige groen onderwijs, van de grond naar de mond, eigenlijk opgeknipt wordt. Daarnaast heeft de nieuwe school van het LMC Noordrand niet de ruimte om deze onderdelen op het eigen terrein te geven. Engberts heeft de wethouder daarom ook laten toezeggen dat de ouders tijdens de verkennende gesprekken met het LMC Noordrand ook inspraak krijgen in het vormgeven van het onderwijs. Daarnaast moet er, om deze optie te laten slagen, een groenlicentie naar het LMC Noordrand om zo volwaardig groen onderwijs te garanderen.

Een breed vmbo voor de vrije school

Ondanks de zorgen van de ouders en het tegenwerken van het Wellant werd afgelopen woensdag wel duidelijk dat er medewerking is vanuit de gemeente om het Rudolf Steiner College te helpen om het vmbo uit te breiden. Het RSC kan op de gemeente rekenen om het vmbo uit te breiden, zodat het RSC in de nabije toekomst een breed vmbo kan aanbieden aan nieuwe leerlingen. ‘Zo zie je dat politieke druk en druk vanuit ouders en onderwijsinstellingen er toch voor kan zorgen dat er nu eindelijk echt werk wordt gemaakt van de langgekoesterde wens om de vrije school een breed vmbo te kunnen laten geven. We blijven de komende tijd alert op de nieuwe ontwikkelingen rondom de vrije school en het vmbo groen’ besluit Engberts.