23 mei 2014

Voorlopig geen Glazen Huis in Rotterdam

In december vorig jaar pleitten PvdA-raadslid Peggy Wijntuin en toenmalig PvdA-raadslid Sharida Noormohamed ervoor om het 3FM Serious Request Glazen Huis naar Rotterdam te halen, bijvoorbeeld in 2018. Vandaag liet het stadsbestuur weten dat men hier in principe positief tegenover staat en hierover al gesprekken heeft gevoerd met 3FM. Helaas stelt 3FM volgens het stadsbestuur eisen die te sterk afwijken van wat Rotterdam kan bieden op basis van het geldende evenementenvergunningenbeleid.

“Het stadsbestuur ziet net als de PvdA-fractie de financiële voordelen van het organiseren van dit evenement, met name als stimulans voor het lokale MKB. Ook is het stadsbestuur het met ons eens dat het trekken van extra bezoekers naar de stad een goede zaak is die gestimuleerd dient te worden en dat het Glazen Huis hiertoe een goede mogelijkheid biedt,” zegt Wijntuin. “Maar helaas laat het stadsbestuur ook weten dat de eisen die de zender stelt aan de stad te sterk afwijken van wat Rotterdam kan bieden op basis van het geldende evenementenvergunningenbeleid. Afwijken hiervan zou een scheve behandeling opleveren ten opzichte van alle andere organisatoren, zoals de Marathon. Iets wat het stadsbestuur onwenselijk vindt.”

“Het lijkt erop dat er voorlopig geen Glazen Huis naar Rotterdam zal komen. En dat is ontzettend jammer,” zegt Wijntuin. “Het enige lichtpuntje is de toezegging van het stadsbestuur dat men het Glazen Huis in de toekomst wel graag zou willen hebben en dat men vorig jaar nog heeft afgesproken met de zender dat de gesprekken weer worden opgepakt, zodra er aanleiding toe is.”

Lees hier en hier meer over de jarenlange inzet van de PvdA-fractie om het Glazen Huis naar Rotterdam te halen.