Voorstel voor onze koers van de stad

8 juni 2022
De PvdA Rotterdam heeft samen met GroenLinks, Volt, BIJ1 en de SP concrete plannen gemaakt voor de koers van de stad. De partijen hebben de gedeelde inhoud en belangrijkste thema’s uit diverse verkiezingsprogramma’s als input gebundeld onder de noemer Koers van de Stad. Deze input is verstuurd naar informateur Wouter Koolmees. Wat de PvdA Rotterdam betreft is een goede samenwerking essentieel om ervoor te zorgen dat Rotterdam een eerlijke, duurzame en inclusieve stad wordt voor alle Rotterdammers.

Eerlijke stad

Het gaat goed met de economie. Maar in Rotterdam merken te veel inwoners hier te weinig van. De tweedeling in onze stad wordt alleen maar groter. De huren stijgen, de boodschappen worden
duurder, maar de lonen en uitkeringen gaan nauwelijks omhoog. We willen een stad waar de verschillen juist kleiner worden. Een stad waar iedereen mee kan doen.

De duurzame stad

Verduurzaming van Rotterdam is essentieel voor het klimaat, voor duurzame werkgelegenheid, om energiearmoede te voorkomen en om ons meer los te maken van autoritaire regimes en om
onze stad leefbaar en veilig te houden. Met de grootste haven van Europa heeft Rotterdam daarin een grote kans en een grote verantwoordelijkheid. De Rotterdamse raad wil die
verantwoordelijkheid oppakken en committeert zich aan de doelen om in 2030 65% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en in 2040 klimaatneutraal te zijn. Wij betrekken hierbij de Rotterdammers en de Rotterdamse stakeholders.

De inclusieve stad

De omgeving van de mens is de medemens. Onze Rotterdamse identiteit is altijd verbonden met de interesse die we voor elkaar moeten hebben. Samen zijn we de stad, de diversiteit van
achtergronden is de kracht van Rotterdam. Het is aan ons allemaal de opdracht om alle Rotterdammers te betrekken, om begrip op te brengen voor elkaar en elkaar te accepteren zoals
we zijn. In een diverse stad als Rotterdam vraagt dit constant om aandacht van ieder van ons. Daarom willen we samen met de Rotterdammers de handen ineenslaan om te komen tot een
inclusieve stad waar iedereen zich thuis voelt.

Lees de volledige brief aan informateur Koolmees hier.