3 juli 2017

Voorstellen voor meer grip en inspraak op het vliegveld aangenomen

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil graag uitbreiden, dus werd er een verkenner op pad gestuurd voor een draagvlakonderzoek onder Rotterdammers. Het rapport van de verkenner is knip en klaar. Voor uitbreiding van de luchthaven is geen draagvlak. Voor  het vliegveld an sichwel, mits het oude Zestienhoven weer het karakter krijgt zoals afgesproken met eigenaar Schiphol. Kern van die afspraak is, is dat RTHA een zakelijke luchthaven is die bijdraagt aan versterking van de Rotterdamse economie. Dat betekent geen prijsvechtersluchthaven met bestemmingen die ze liever niet uitvoeren bij de grote broer in Amsterdam. Om hiervoor te zorgen heeft de PvdA Rotterdam het voorstel gedaan om meer grip te krijgen op het vliegveld door o.a. actiever aandeelhouderschap. Het voorstel werd met raadsbrede steun aangenomen.

Zorgen zijn er ook volop over RTHA. Zorgen over geluidsoverlast, effecten op de volksgezondheid en duurzaamheid. Deze worden zeker niet sporadisch door Rotterdammers omgezet in klachten. Klachten die helaas geen goede landingsplek vinden. Dat kan en moet anders. Daarom deed de PvdA Rotterdam de oproep om voor alle regio’s die direct overlast ervaren van RTHA een luchthaven ombudsman aan te stellen. De ombudsman moet klachten serieus nemen en behandelen en daarnaast een stevige duurzame dialoog starten.