12 maart 2015

Vragen om BSN bij bezoekersparkeren van de baan

De PvdA is erin geslaagd het stadsbestuur van de onwenselijkheid te overtuigen dat de gemeente Rotterdam burgers telkens om het burgerservicenummer (BSN) vraagt als ze via 14010 parkerende bezoekers aanmelden.

Meerdere Rotterdammers hadden zich bij de PvdA beklaagd over deze praktijk. De PvdA was het met hen eens en maakte bij het stadsbestuur bezwaar tegen het gebruik van het BSN als verificatiemiddel voor kleine transacties. Waar de vraag bij 14010 naar het BSN achterwege gelaten kan worden, behoort deze vraag immers achterwege te blijven.

In een brief aan de raad heeft de wethouder duidelijk gemaakt dat de inbreng van de PvdA hem overtuigd heeft, dat het anders kan en anders moet. Binnen enkele maanden zullen de gemeentelijke systemen daarop worden aangepast.

Hier vindt u de brief van de wethouder, gestuurd naar aanleiding van de debataanvraag van de PvdA.