9 februari 2017

Vragen over niet aanschaffen waterstofbussen

In het Algemeen Dagblad van 26 januari jongstleden stond dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) van plan is om geen gebruik te maken van een subsidie voor de aanschaf van achttien waterstofbussen. De PvdA Rotterdam vraagt zich af hoe dit strookt met de ambitie van Rotterdam als duurzame stad en als stad waar men durft voorop te lopen met duurzame innovaties. Wij hebben het college dan ook om opheldering gevraagd.

De Europese Unie en het Rijk hebben de ambitie uitgesproken om alle (stads)bussen vervangen door duurzame exemplaren. In Juni 2016 tekende de MRDH dan ook een intentieverklaring om meer waterstofbussen te kopen. De MRDH kon met subsidie achttien waterstofbussen kopen, maar ziet daar nu van af. Wij willen weten waarom en hoe dit te rijmen valt met de duurzame ambitie van Rotterdam. Verder willen we weten wat de rol en positie van de gemeente Rotterdam is geweest bij dit besluit.