Wéér een VVD proefballon: spat altijd snel uit elkaar

13 januari 2020

In het NRC van vandaag viel te lezen dat de wethouder Wijbenga pleit voor een maximum aantal vluchtelingen in de stad. Het lijkt erop dat de VVD weer een klassieke proefballon heeft opgelaten.

Daarnaast staat dit standpunt van de wethouder haaks op het eigen beleidsprogramma van dit College (Relax, dit is Rotterdam) waarin we ons juist houden aan landelijk afspraken en een positieve, oplossingsgerichte aanpak hebben gekozen.

Want de ‘risico’s’ die in het artikel worden genoemd moeten we niet problematiseren, maar juist oplossen. Het kabinet moet meer investeren in onderwijs. Er moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd, corporaties moeten daarvoor dan ook de financiële ruimte krijgen. Werkgevers die migranten uitbuiten moeten worden aangepakt.

In plaats van deze kwetsbare groep aan te kijken, moeten we de onderliggende problemen oplossen. Daarom heeft de PvdA Rotterdam samen met een aantal andere partijen een debat aangevraagd.