18 juni 2015

“Wekenlang wachten op huishoudelijke hulp onacceptabel”

Vorig jaar stelde PvdA-raadslid Peggy Wijntuin vragen aan het stadsbestuur over thuiszorg na een ziekenhuisopname. “Wij kregen signalen dat mensen soms 6 tot 8 weken zonder huishoudelijke verzorging zaten na een ziekenhuisopname. Het stadsbestuur liet ons toen weten die ervaring niet te hebben en benadrukte dat de procedures zodanig zijn ingericht dat waar nodig snel de huishoudelijke verzorging kan worden gestart of hervat, bijvoorbeeld ontslag uit het ziekenhuis. In een spoedprocedure kan binnen één dag een indicatie worden afgegeven.”

Nu blijkt het probleem nog altijd te bestaan. Wijntuin: “Sterker nog, uit contacten met een Rotterdams ziekenhuis blijkt dat ex-patiënten soms wekenlang zonder huishoudelijke verzorging zitten. Dus hoewel dit alles op papier goed geregeld lijkt, wordt duidelijk dat de regelgeving niet bij alle betrokken ambtenaren even goed bekend is. Een verpleegkundige zei dat je met een beetje pech wekenlang op huishoudelijke hulp moet wachten, puur omdat de ambtenaar bij wie jouw verzoek terechtgekomen is, niet goed geïnformeerd is. Dat is echt onacceptabel. Vandaar dat wij het stadsbestuur hebben gevraagd wat men gaat doen om te zorgen voor een eenduidige aanpak vanuit de gemeente. Wij willen van het stadsbestuur de garantie dat mensen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname niet verstoken blijven van huishoudelijke verzorging. Feitelijk exact zoals dat door het stadsbestuur een jaar geleden is toegezegd.”