WIJK AAN ZET – DAT IS IETS VOOR MIJ!

30 augustus 2021

Wil jij je inzetten voor je eigen wijk? Meld je aan als kandidaat voor de wijkraad!

Tot 1 november 2021 kun je je aanmelden als kandidaat.

Een paar zaken worden de komende tijd nog afgestemd, maar veel is al wel duidelijk:

In maart 2022 zijn er opnieuw verkiezingen. Rotterdammers kiezen dan een nieuwe gemeenteraad. Daarnaast kunnen Rotterdammers ook stemmen op een kandidaat voor de wijkraad. Rotterdam heeft straks 39 wijkraden. In een wijkraad zitten 7 inwoners van de wijk. Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden.

 

Wat doet een wijkraad?

De gemeenteraad heeft de wijkraad een aantal belangrijke opdrachten gegeven:

 • Mensen in de wijk samenbrengen en de wijk vertegenwoordigen.
 • Opstellen van een wijkakkoord. Hierin maken de wijkraden afspraken over hoe de inwoners kunnen meepraten, meedenken en meedoen. Ook maakt de wijkraad – als onderdeel van het wijkakkoord – een Wijkplan: een plan voor vijf jaar en een actieplan voor een jaar
 • Advies geven over en controleren of inwoners daadwerkelijk hebben kunnen meedoen en meepraten over de volgende onderwerpen:
  • De buitenruimte in de wijk
  • De welzijnspartijen en hun activiteiten
  • De verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de wijk
  • De wijkveiligheid
 • Regelmatig overleggen met de burgemeester en wethouders (en de gemeenteraadsleden).
 • Het geven van ongevraagd advies aan het stadsbestuur.
 • Namens de gemeente aanwezig zijn bij bijvoorbeeld openingen en huwelijksjubilea (representatieve taken).
 • Het inventariseren en formuleren van argumenten (voor, neutraal en tegen) die leven in de wijk met betrekking tot bepaalde (stedelijke) beleidsvoornemens, die impact hebben op de wijk.


Wie kan zich verkiesbaar stellen?

Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan zich verkiesbaar kan stellen voor de wijkraad. Na de zomer zal de gemeente bekend maken hoe dat moet*.

Namens de PvdA in de wijkraad?

PvdA’ers kunnen ervoor kiezen om namens de PvdA deel te nemen aan de wijkraadverkiezingen. Je doet dit dan op ‘persoonlijke titel’, maar op het stembiljet komt er tussen haakjes ‘PvdA’ achter je naam te staan. Dat geeft de mensen uit jouw wijk een idee van de uitgangspunten op basis waarvan jij je wilt inzetten. En voor jou is het prettig dat je er niet alleen voor staat. Samen met andere PvdA-vertegenwoordigers kun je dan campagne voeren, en, nadat je bent verkozen, het sociaaldemocratische geluid laten horen: eerlijk, fatsoenlijk, duurzaam en voor bestaanszekerheid voor iedereen. Samen met de andere PvdA-volksvertegenwoordigers bieden we je een warm nest met de steun van de politieke partij én van de vereniging.

Wil je meer informatie?

We nodigen je graag uit voor een informatie-avond over de wijkraad. Hierover volgt via dit kanaal en de nieuwsbrief informatie. Heb je nu al vragen? Mail naar [email protected]

 

*Hoe Wijk aan Zet! er precies uit gaat zien, wordt de komende maanden uitgewerkt. De gemeente maakt een uitvoeringsplan waarin staat hoe het nieuwe stelsel er precies uit gaat zien. Ook worden de spelregels van het nieuwe stelsel uitgewerkt en vastgelegd in een verordening. De spelregels voor de verkiezingen worden vastgelegd in een kiesreglement. De gemeenteraad moet hier akkoord op geven. Het plan, de verordening en het kiesreglement gaan eind september naar de gemeenteraad voor akkoord.