15 december 2016

Wij willen bouwen aan de stad. Een stad voor alle Rotterdammers

Vandaag heeft de gemeenteraad gestemd over de woonvisie. Zoals verwacht hebben de collegepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA, de tegenstem van meer dan 60.000 Rotterdammers (71% van de kiezers) naast zich neergelegd. De PvdA Rotterdam vindt dit onbegrijpelijk. De Woonvisie zorgt er niet alleen voor dat de voorraad woningen in de sociale voorraad afneemt, maar voorziet ook niet in de behoefte naar nieuwe woningen in het midden en hoge segment. Zo dreigt de woningmarkt voor iedereen op slot te gaan. De randgemeenten hebben de eigen bouwproductie nu al opgeschroefd om die woningzoekenden van Rotterdam over te nemen. Leefbaar Rotterdam jaagt niet alleen de armen de stad uit, maar ook de sterke schouders die we allemaal graag voor Rotterdam willen behouden.

Rotterdam blijft achter in woningbouw

Dat er in Rotterdam te weinig bijgebouw wordt, werd deze week nog eens bevestigd in een artikel in het Algemeen Dagblad. Hierin werd gesteld dat Rotterdam ver achterloopt met bouwen in vergelijking met andere grote steden en dat de woonvisie uitgaat van verkeerde prognoses van de bevolkingsgroei. De PvdA Rotterdam heeft dan ook in een motie voorgesteld om onderzoek te doen naar de werkelijk verwachte behoefte aan nieuwbouw in alle segmenten zodat de bouwproductie snel kan worden opgeschroefd). Maar helaas, hoewel D66 zelfs toegaf dat de Woonvisie op achterhaalde cijfers is gebaseerd stemde de hele coalitie, inclusief D66, tegen deze motie. Het lijkt wel of de coalitie bang is voor de werkelijke behoefte aan woningbouw en steekt men liever de kop in het zand.

Behoud het sociale hart van de wijk

Eén van de argumenten voor het vervangen van sociale woningbouw door woningen in een hoger segment, was dat sociale stijgers gedwongen werden om hun wijk te verlaten, omdat er in hun wijk geen grotere woningen beschikbaar zijn. Uit de praktijk is ons echter gebleken dat op het moment dat zulke woningen worden aangeboden, de vraag van mensen buiten Rotterdam zo groot is dat er geloot moeten worden. Het gevolg hiervan is dat mensen in de wijk nauwelijks kans maken om zo’n woning te kopen of te huren en daarmee dus gedwongen worden om de wijk en misschien zelfs de stad te verlaten. Wij hebben dan ook voorgesteld om bij de verkoop en verhuur van nieuwbouw, mensen uit de wijk voorrang te geven om zo het sociale hart te behouden voor de wijk. Dit voorstel werd ook verworpen.

Er moet gebouwd worden aan Rotterdam. Altijd. De stad moet voorruit. Het college met Leefbaar Rotterdam bouwt te weinig en wil ook nog eens de sociale woningbouw versneld afbouwen. De PvdA vindt dit onverteerbaar. Wij willen bouwen aan de stad. Een stad voor alle Rotterdammers.