31 mei 2021

Zo doen we wat we kunnen vanuit de gemeente om de wooncrisis op te lossen

We verkeren in een wooncrisis en door het tekort van woningen lijkt het alsof mensen tegenover elkaar staan. Want wie komt er nou in aanmerking voor een woning? Jongeren of ouderen, starters of statushouders? We moeten natuurlijk voor íedereen een fatsoenlijke woning kunnen regelen, maar nu zit de Rotterdamse woningmarkt nog muurvast. Om de crisis te beteugelen moet er steviger actie ondernomen worden om het tij te keren. Helemaal op het moment wanneer de gemeente de eigen minimale doelstellingen niet behaald en mensen een niet een voor hen geschikte en betaalbare woning kunnen betrekken, zoals laatst bleek. Wat betreft de PvdA moeten we daarom alles wat we hier in Rotterdam kunnen doen ook écht doen, om zo dat tij van steeds hogere prijzen en minder woningen te keren.

Al eerder stelde onze fractieleider Co Engberts dat er naar meer en creatievere oplossingen moet worden gekeken om die wooncrisis dus aan te pakken. Daarom heeft de PvdA Rotterdam de afgelopen week in de gemeenteraad een motie ingediend om de positie van de woningcorporaties te versterken. Zodat de corporaties op bouwlocaties worden gesterkt in het ontwikkelen van middenhuur-woningen en dan vooral voor de realisatie van lage middenhuur (750-900 euro huur).

We moeten immers doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de doelstellingen wél worden behaald en dat de wooncrisis minder wordt. Door het indienen van deze motie wordt een signaal afgegeven voor komende stevige maatregelen die nog zullen volgen. We moeten samen met de corporaties de obstakels in beeld brengen en oplossingen vinden. Tegelijkertijd ook afspraken maken over de doorstroom van bewoners uit corporatie-woningen in de transitie naar deze lage middenhuur-woningen. Daarmee zetten we een stap richting het versterken van de positie van woningcorporaties. Zij zullen uiteindelijk een belangrijke rol gaan spelen bij het oplossen van deze crisis! Zo doen we wat we kunnen om vanuit de gemeente de wooncrisis op te lossen.