18 juni 2015

Zo snel mogelijk helderheid over de gevolgen van afblazen fusie Albeda en Zadkine

Vandaag werd bekend dat de voorgenomen bestuurlijke fusie van de Rotterdamse mbo-reuzen Albeda en Zadkine van de baan is. Slechts twee van de zeven beoogde vakcolleges blijven vermoedelijk bestaan: de entreeopleidingen en de afdeling techniek. PvdA-raadslid Co Engberts (Onderwijs) wil hierover zo snel mogelijk over in gesprek met de wethouder.

“Begin 2013 kondigden Albeda en Zadkine nog aan om op te gaan in kleinere, gespecialiseerde en zelfstandige ‘mbo-colleges’, met als achterliggende gedachte om zowel de leerling als de arbeidsmarkt beter te bedienen. Over deze ontwikkeling richting vakcolleges zijn wij nog steeds enthousiast en deze zien wij nog steeds als een grote verbetering,” zegt Engberts. “Wij willen daarom onder meer van de wethouder weten waar de megafusie precies op is stukgelopen en wat het afblazen van de megafusie betekent voor de ambitie van het College om het beroepsonderwijs sterker te maken en beter te laten aansluiten op de leerlingen en het bedrijfsleven. Vandaar dat wij hierover een debat hebben aangevraagd.”

“Met vakcolleges kunnen we beter aansluiten op de arbeidsmarkt en kwalitatief beter onderwijs bieden, toegesneden op de studenten,” zegt Engberts. “Met twee losse, elkaar beconcurrerende opleidingen wordt er bovendien dubbel geld uitgegeven aan ICT, huisvesting etc.  Geld dat dus niet ten goede komt aan het onderwijs zelf. Wij zijn dan ook erg benieuwd wat er in de afgelopen twee jaar wel precies tot stand is gebracht en vragen ons af of het mogelijk is om ook de op andere punten bereikte resultaten te behouden. Ook vragen wij ons af wat de gevolgen zijn voor de totstandkoming van een nieuwe zorgopleiding.”