22 december 2016

Zoektermijn huisvesting is problematisch

De PvdA Rotterdam krijgt regelmatig signalen van hulpverleners dat Rotterdammers, die tijdelijk staan ingeschreven op een briefadres, moeite hebben met het vinden van een woning. Dit briefadres is nodig om een uitkering aan te kunnen vragen en een vaste woning is noodzakelijk voor het kunnen behouden van deze uitkering. De termijn die iemand ingeschreven mag staan op een briefadres en een uitkering kan ontvangen sluit niet aan bij de werkelijke tijd die het in Rotterdam kost om aan een woning te komen. Zelfs na het toekennen van urgentie blijkt dat de gestelde zoektermijn te kort is, omdat geschikte woonruimte gewoonweg niet beschikbaar is. Na het overschrijden van de termijn wordt de uitkering dan gestopt. Hierop is het huren van een woning helemaal niet meer mogelijk en ontstaan er bij gebrek aan inkomen ook weer schulden.

Verspil geen gemeenschapsgeld

Vaak gaat het hierbij om mensen die in problematische situaties zaten, maar die al behoorlijk op weg zijn om hun leven weer op orde te krijgen en bij wie huisvesting een noodzakelijke volgende stap is om weer volledig mee te kunnen doen in de maatschappij. Door mensen hun uitkering te ontnemen, omdat buiten hun schuld de zoektermijn voor het vinden van een woning wordt overschreden, worden deze mensen teruggeworpen in het proces om uit hun problemen te komen.

Bovendien is het een onnodige verspilling van gemeenschapsgeld, omdat het werk dat verzet is om iemand uit een problematische situatie te halen, via een WMO-arrangement door de gemeente betaald, wordt te niet gedaan door diezelfde gemeente.

Hanteer een realistische zoektermijn

De PvdA Rotterdam is van mening dat de zoektermijn die de gemeente hanteert realistisch moet zijn, zodat mensen niet buiten hun schuld om door de gemeente in de problemen gebracht worden. Dit kan enerzijds door het, indien nodig, coulant om te gaan met deze zoektermijn, maar anderzijds verwachten wij ook van de gemeente dat zij ervoor zorgt dat, na het toekennen van urgentie, op een korte termijn een woning beschikbaar is. Raadslid Carlos Gonçalves heeft het college daarom schriftelijke vragen gesteld.

Gonçalves: “Het kan niet zo zijn dat Rotterdammers, die net weer opkrabbelen uit een problematische situatie, door de gemeente of woningcorporaties opnieuw in de problemen gebracht worden. Dat is dramatische voor betrokkenen en is bovendien zonde van al de energie en middelen die geïnvesteerd zijn om deze mensen te helpen.”