2 juli 2014

Zorgen om intimidatie en afpersing Eritreeërs in Rotterdam

Vandaag publiceerde de Volkskrant een groot artikel over de continue intimidatie van  Nederlandse Eritreeërs door (volgelingen van) Isaias Afewerki, dictator van Eritrea. De Nederlandse Eritreeërs moeten steun betuigen en geld geven om het regime in stand te houden. Rotterdam wordt meerdere malen genoemd in het artikel, onder meer als voorbeeld van een plaats waar infiltranten te vinden zijn. PvdA-raadsleden Peggy Wijntuin (Participatie & Emancipatie) en Marco Heijmen (Veiligheid) stellen hierover vandaag schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.

Wijntuin: “Er worden in dit artikel verschillende manieren geschetst waarop het Eritrese regime de Eritreeërs in Nederland in een wurggreep houdt, zoals met dwingende telefoontjes en infiltratie. Rotterdam wordt meerdere malen genoemd in het artikel, onder meer als voorbeeld van een plaats waar infiltranten te vinden zijn. Een wiskundeleraar die een onafhankelijke tv-omroep oprichtte die een uur zendtijd per week kreeg op de regionale Rotterdamse televisie, kreeg dreigtelefoontjes en dreigbrieven. Vijf jaar lang incasseerde hij de intimidaties, tot hij de zender opdoekte. De Rotterdamse PvdA-fractie is geschokt door het artikel en is van mening dat het stadsbestuur er alles aan moet doen om de Rotterdammers van Eritrese afkomst veiligheid, bescherming en verankering te bieden. Vandaar ook onze vragen.”

“Wij willen graag weten of het stadsbestuur signalen heeft ontvangen van Eritrese Rotterdammers dat zij worden geïntimideerd en afgeperst door het Eritrese regime,” zegt Heijmen. “Ook horen wij graag of het stadsbestuur indien dit niet het geval is bereid is om onderzoek te (laten) doen naar hoe groot het probleem van intimidatie en afpersing van de Rotterdamse Eritreeërs is en naar mogelijke maatregelen hiertegen.”