10 juli 2015

Zorgen om Nederlands als struikelblok op mbo

Vandaag bericht Trouw over de tegenvallende resultaten van de 30 extra lessen Nederlands die Rotterdamse mbo’ers op het ROC Zadkine een jaar lang kregen. Volgens het onderzoeksteam van het ROC Zadkine, het Centraal Planbureau en het Expertisecentrum Nederlands is de taalvaardigheid van de studenten niet verbeterd ondanks de 40 % extra lesuren Nederlands. PvdA-raadslid Co Engberts (Onderwijs) vindt dit zorgelijk en vraagt het stadsbestuur om verbetering.

“Ik heb het stadsbestuur gevraagd of men mogelijkheden ziet om bij te dragen aan een verbetering van de situatie, bijvoorbeeld door flankerende projecten,” zegt Engberts. “Volgens de docenten is een belangrijke oorzaak de taalachterstand waarmee leerlingen aan het mbo beginnen. Deze achterstanden zijn bijna niet meer weg te werken, zeggen zij. Ik wil graag van het stadsbestuur weten of men in de uitkomsten van dit onderzoek en de tot nu toe behaalde resultaten een reden ziet om met het onderwijsveld te kijken of de huidige aanpak moet worden aangepast.”