1 april 2015

Zorgen om onderbezetting 112-centrale

Vandaag meldt het Algemeen Dagblad dat de meldkamers waar 112-telefoontjes van burgers in nood binnenkomen, ernstig onderbezet blijken te zijn. Door dit gebrek aan personeel en falende computers in de alarmcentrales komen mensenlevens op het spel te staan. PvdA-raadslid Marco Heijmen (Veiligheid) wil weten of dit ook in Rotterdam het geval is en stelt hierover vandaag vragen aan het stadsbestuur.

“Volgens de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Agentschap Telecom vormt de onderbezetting ‘een direct risico’. Bij noodgevallen wordt de inzet van hulpdiensten bijvoorbeeld niet snel genoeg uitgebreid. Ook is het een probleem dat informatie onvoldoende wordt gedeeld, waardoor een centralist een verkeerde inschatting maakt of het langer duurt voordat er hulp komt. Dat baart ons zorgen,” zegt Heijmen. “Ik wil van het stadsbestuur weten of er in de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) in Rotterdam waar alle 112-meldingen binnen de Veiligheidsregio binnenkomen en van waaruit de hulpverlening wordt geregeld en gecoördineerd ook sprake is van onderbezetting. Als dit het geval is, moet hierop zo snel mogelijk actie worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid zo snel mogelijk naar het optimale niveau wordt teruggebracht.”