Bouwen en wonen

Betaalbaar wonen in een veilige, afwisselende, leuke wijk. Veel meer hebben we eigenlijk niet nodig. Maar dan moeten er wel genoeg huizen zijn die ook nog een beetje te betalen zijn. Daar maakt de PvdA werk van.

Een diverse wijk is een blije wijk

We gaan meer wijken stimuleren waar jong en oud, verschillende culturen, arm en rijk, door elkaar wonen. Bewonersinitiatieven zorgen voor samenhang in de wijk, daarom willen we meer geld en
ondersteuning voor de bewonersinitiatieven en bewonersorganisaties. Daar worden we allemaal vrolijker van.

Voorraad sociale woningen op peil houden

We gaan met corporaties in gesprek om meer eengezinswoningen te bouwen voor gewone gezinnen met kinderen. Er komen ook meer goede, betaalbare woningen  voor starters,  studenten en ouderen.

Wonen op maat

Vaak zie je nu mensen wonen in huizen die helemaal niet geschikt voor ze zijn. We gaan ons inzetten voor meer woningen voor ouderen, meer geschikte huizen voor mensen met een GGZ-achtergrond en voor meer opvangplekken voor mensen die echt even niet meer thuis kunnen blijven.

Huurteams om huurproblemen op te lossen

Om te hoge huren en achterstallig onderhoud in de particulieren huursector aan te pakken, stelt de gemeente Huurteams in om huurders laagdrempelig te helpen met procedures bij de Huurcommissie.

Gezellig toerisme

We kunnen wachten tot we overlopen worden door toerisme uit de rest van de wereld, maar dan krijg je Amsterdamse toestanden. We willen een toekomstplan maken om meer toerisme naar Rotterdam te krijgen maar tegelijkertijd dat in goede banen te leiden.