Duurzaamheid

Rotterdam wordt de duurzaamste havenstad en Rotterdammers mogen niet ziek worden door overdreven blootstelling aan smerige lucht.

Nieuwe energiebronnen

Naast het aanleggen van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, biedt de haven ook veel mogelijkheden: naast het gebruik van restwarmte uit de haven stimuleren wij het gebruik van aardwarmte.

De Rotterdamse gasmeter op nul

We gaan een start maken met het afkicken van onze gasverslaving. In Rotterdam worden alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting gebouwd, met andere warmtebronnen. Daarnaast starten we met het laten ombouwen van bestaande woningen naar woningen zonder gasaansluiting, met een regeling voor extra kosten van bijvoorbeeld een nieuw fornuis.

Recht op schone lucht

Schone lucht is een mensenrecht. Rotterdammers mogen niet ziek worden door overdreven blootstelling aan smerige lucht. Waar normen voor luchtkwaliteit overschreden worden, komen wij in actie. Benzinescooters worden geweerd van de fietspaden en binnen vijf jaar afgeschaft. We weren het doorgaande verkeer door de stad.

Circulaire economie

Iedereen kan afval scheiden

Thuis afval scheiden is op dit moment vaak lastig in veel delen van Rotterdam. De faciliteiten voor het scheiden van afval worden beter bereikbaar en er worden meer containers voor plastic, groen, papier en glas geplaatst. Hoogbouw verdient hierbij speciale aandacht, gezien de huidige problemen om gescheiden afval op te halen. Daarnaast zorgt de gemeente dat er kleinschalige milieuparken in de wijk komen.

Groen Rotterdam

Groen is geen kostenpost maar een investering voor de stad, mens en natuur, die direct rendeert op economisch en welzijnsgebied. De groene sector is niet gebaat bij eenmalige subsidies maar wel met duurzame ondersteuning, beleid en investeringen. De krachten van kleine en grote groene initiatieven kunnen het beste gebundeld worden via één groen loket.

Banen in duurzaamheid zijn duurzame banen

Door in te zetten op duurzaamheid leiden we jongeren op voor toekomstbestendig werk.

Groenerdam

Een toekomstbestendige stad is een groene stad. We zorgen voor meer bomen en planten op school- en openbare pleinen. We gaan met een sloopregeling de strijd aan met verstening, want zo dragen we ons steentje bij aan waterberging. We openen een groenloket bij de gemeente voor bewonersinitiatieven en stimuleren meer wijktuinen en stadslandbouw.