Het Eneco-geld wordt niet verkwanseld

De PvdA Rotterdam is nooit voorstander geweest van de verkoop van Eneco. Nu de verkoop echter zo goed als rond is, hebben wij harde eisen aan de inhoud van de verkoop gesteld. In juli 2019 dienden we bovendien een voorstel in om ervoor te zorgen dat de €1,3 miljard euro goed besteed wordt. Een voorstel dat unaniem door de raad werd aangenomen.

Niet een snel plan voor het geld, maar een visie

In ons voorstel pleitten we ervoor om de Eneco-gelden in een fonds te beleggen. Op die manier verzekeren we Rotterdam ervan dat we blijvend kunnen profiteren van de verkoop. Het zorgt er ook voor dat we strenge eisen kunnen stellen aan projecten die we hiervan bekostigen: projecten moeten duurzaam zijn en onderdeel uitmaken van het toekomst-proof maken van onze fantastische stad. Denk dan ook aan projecten binnen innovatie, verduurzaming van de haven, rendabele investeringen in openbaar vervoer, et cetera.

En nu?

Rotterdam is een metropool. Het is verleidelijk om de Eneco-gelden te gebruiken voor één van de vele miljoenenprojecten. Als PvdA Rotterdam vinden we echter dat de Eneco-gelden groter zijn dan één raadsperiode. Dit geld is van de Rotterdammer van nu, maar ook voor diens kinderen en kleinkinderen. We zullen alles op alles zetten om de Rotterdammers van de toekomst een groene toekomst te geven, waarin zij een warm dak boven hun hoofd hebben, gemakkelijk van- en naar werk kunnen reizen en de haven een prijswinnende, duurzame werkgever is.

Duygu Yildirim

Duygu Yildirim

“De toegankelijkheid van goed onderwijs, het armoedebeleid en inclusiviteit zijn thema’s die mij raken. Ik wil me ook inzetten voor meer verbinding in de stad. Een stad waarin we het gesprek met elkaar blijven aangaan. Oók als we elkaar niet kennen.” Duygu Yildirim is opgegroeid in Rotterdam-West en Zuid, maar voelt zich verbonden met alle

Meer over Duygu Yildirim