Jeugd en welzijn

In Rotterdam leeft één op de vier kinderen in armoede. Dat is onacceptabel!

Kinderarmoede de stad uit!

In Rotterdam leeft één op de vier kinderen in armoede. Dat is onacceptabel. We komen met een aanvalsplan op kinderarmoede. We gaan bijvoorbeeld het kindtegoed verruimen en bieden samen met scholen een maaltijdprogramma aan aan kinderen voor wie dat thuis niet weggelegd is.

Kunst en sport voor alle kinderen

Iedere jonge Rotterdammer moet kunnen sporten en in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Daarmee ontwikkel je kinderen tot breed geschoolde burgers. We willen meer bekendheid en geld voor organisaties die daar aan werken. Denk aan het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, maar bijvoorbeeld ook de SKVR. Ook andere, kleinere organisaties die werken aan dit doel, verdienen onze steun.

Versterken Wijkteams

De professionals van de wijkteams moeten kunnen doen waar ze goed in zijn: zorgen voor de mensen in de wijk. Wijkteams krijgen meer tijd en geld om zich bij te scholen, bijvoorbeeld in de complexe wereld van de jeugdzorg. We gaan ook investeren in langdurige contracten zodat continue zorg geleverd wordt, Het  WMO-budget moet uitgebreid worden zodat we gepaste zorg aan kunnen bieden. We gaan voor een betere communicatie en minder administratie. Ook willen we dat de Wijkteams makkelijk bereikbaar zijn voor degenen die deze zorg nodig hebben. Als je behoefte hebt aan zorg, word je binnen twee weken geholpen.

Jongeren- en Ouderenambassadeur

Voor de veiligheid hadden we de stadsmarinier, voor de ouderen willen we de ouderenambassadeur. In vergrijzende wijken stellen we iemand aan die alles weet over de mensen in de wijk, en die weet hoe ze de beste zorg kunnen krijgen. De jeugdzorg heeft momenteel expliciet aandacht nodig, vandaar een ambassadeur die dat in het oog houdt. Beiden werken nauw samen met de wijkteams.