Kunst & Cultuur

Cultuur wordt steeds belangrijker voor het samen leven in de stad. Cultuur geeft betekenis en maakt dat we ons Rotterdammer voelen. Cultuur gaat niet alleen over leuke dingen voor de mensen, maar is de ziel van onze stad!

Stedelijk cultuurnetwerk

Overal in Rotterdam broeit de culturele activiteit, van initiatieven van bewoners tot kunstenaars die zich verbinden met zorg voor ouderen. Dit soort initiatieven blijft vaak onzichtbaar en krijgt te weinig geld. PvdA gaat de cultuur uit de wijken ophalen, ondersteunen en laten zien aan alle Rotterdammers. Daarvoor richten we een stedelijk netwerk op voor lokale initiatieven en actieve burgerparticipatie.

Rotterdam festivalstad

Van de Wereldhavendagen tot de Djemaa-el-Fna is te zien hoe belangrijk en verbindend cultuur is. Festivals nemen drempels weg en bieden kansen om kennis te maken met andere culturen. Cultuur zorgt er voor dat Rotterdammers elkaar ontmoeten, en met festivals bereiken we een groot en gevarieerd publiek. We gaan het festivalklimaat versterken en meer uitstraling geven.

Nieuwe culturele makers

Rotterdammers, zowel jong en oud, zijn zich bewust van hun culturele achtergronden en ontwikkelen ook een nieuwe gemeenschappelijke cultuur. Jonge cultuurmakers weten nieuw publiek aan te spreken maar verdwalen in de bestaande structuren en subsidiesystemen of ze krijgen geen toegang. De PvdA gaat dit eenvoudiger maken.

Talenten ontwikkelen

De school legt de basis voor culturele vorming. Veel jongeren willen zich verder ontwikkelen en kiezen voor een creatieve loopbaan. De creatieve vibe van Rotterdam biedt kansen voor talenten. Dus moeten we zorgen voor goede vervolgopleidingen; binnen- en buitenschools. Maar ook voor voldoende banen zodat we  creatieve professionals voor de stad behouden. De PvdA wil samen met onderwijs en bedrijfsleven Rotterdam als creatieve hotspot profileren.

Een vitale cultuursector

Wij stimuleren nieuwe culturele ontwikkelingen, maar we willen ook dat de cultuur die we hebben opgebouwd betekenisvol blijft in de veranderende samenleving. De cultuursector moet daarom zelf ook veranderen. Dat gaat verder dan programmeren voor een divers publiek. De diversiteit van de stad moet worden opgenomen in de organisaties. Daar gaan wij samen met de culturele organisaties aan werken, zodat cultuur van alle Rotterdammers blijft.

Co Engberts

Co Engberts

Co Engberts is sinds 2014 raadslid en sinds 2018 fractievoorzitter. “Onderwerpen als woonzekerheid, onderwijs en cultuur maken veel los bij mensen. En sinds de stikstofproblematiek komt er ook enorm veel extra kijken bij de bouwsector. Het loont dan ook enorm om me hiermee bezig te houden. In mijn eerste raadsperiode hield ik me bezig met

Meer over Co Engberts