Mobiliteit

De fiets krijgt prioriteit boven het autoverkeer, door middel van een stelsel van staddoorkruisende fietspaden en het geven van voorrang aan fietsen bij kruisingen. Tevens gaan we autoluwe zones in de stad drastisch verruimen.

Meer oplaadpunten elektrische auto’s

Er zullen meer oplaadpunten komen voor elektrische auto’s en scooters.

Fietsen en OV stimuleren

De fiets krijgt prioriteit boven het autoverkeer, door middel van een stelsel van staddoorkruisende fietspaden en het geven van voorrang aan fietsen bij kruisingen. Ook gaan we autoluwe zones in de stad drastisch verruimen zodat meer mensen gestimuleerd worden met de fiets, OV of lopend naar de stad te gaan.

Recht op schone lucht

Schone lucht is een mensenrecht. Rotterdammers mogen niet ziek worden door overdreven blootstelling aan smerige lucht. Waar normen voor luchtkwaliteit overschreden worden, komen wij
in actie. Benzinescooters worden geweerd van de fietspaden en binnen vijf jaar afgeschaft. We weren het doorgaande verkeer door de stad.